สุดยอดครูดี 77 ปี คุณครูไม่เล็ก


“ทุกตารางนิ้วใน 196 ไร่ ไม่มีตรงไหนไม่มีรอยตีนกู”

หลวงพ่อทัตตชีโว ท่านเป็นคนแรกในหลายๆ อย่าง เป็นคนแรกที่มาเฝ้าพื้นที่สร้างวัดพระธรรมกาย เป็นอาสาสมัครคนแรกของวัดพระธรรมกาย และท่านเป็นโฟว์แมนคนแรกในการสร้างวัดพระธรรมกาย 

ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดในปี 2513 ท่านทุ่มเทอุทิศทั้งชีวิต เพื่อสร้างวัดพระธรรมกายให้สำเร็จสมบูรณ์ ทำให้พวกเราได้มาสร้างบุญกันจนถึงทุกวันนี้


หลวงพ่อทัตตชีโว

พ.ศ. 2483  เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2498  เริ่มฝึกสมาธิด้วยตนเอง ตามวิธีของหลวงพ่อลี วัดอโศการาม
พ.ศ. 2500  เรียนวิชาคงกระพันชาตรี วิชาใส่ปรอท วิชาธนูมือ สะกดจิต สะเดาะโซ่ตรวน ดับพิษไฟ

“เป็นเวลาถึง 11 ปีเต็มที่ข้าพเจ้าหลวมตัวไปมั่วสุมอยู่กับกลุ่มวิชามาร แม้กระทั่งเมื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศก็ไม่ยอมละทิ้ง ไปคบกับพวกพ่อมดหมอผีในต่างประเทศอีก”

พ.ศ. 2503  เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาที่ คณะเกษตรศาสตร์ สาขากสิกรรม และสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2509  ในคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ได้พบกับนักศึกษารุ่นน้อง ชื่อไชยบูลย์ สุทธิผล (หลวงพ่อธัมมชโย)  

“เชื่อเถอะพี่เด็จ จริงล้านเปอร์เซ็นต์เลย แล้วถ้าพี่เด็จอยากเห็นนรก-สวรรค์ด้วยตนเอง ท่านก็จะสอนให้ ”พ.ศ. 2510  เวลาเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม
“ข้าพเจ้าใช้สมาธิจิตเพิ่งและภาวนาคาถากำกับ นั่งดับพิษน้ำมันเดือด มันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดับพิษน้ำมันไม่ลง เอามือจุ่มน้ำมันลงไปครั้งใดเป็นพองทุกที แม้แต่วิชาหนังเหนียว คงกระพัน ใส่ปรอท สะกดจิต สะเดาะโซ่ตรวน ที่เคยทำได้ผลมาก่อนก็เสื่อมไปหมด

...สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตคือทุกครั้งที่ที่ทำการแสดงการใช้อำนาจจิตไม่ได้ผล จะต้องมีบุคคล 2 คนนี้ร่วมชมด้วยทุกครั้ง คือ คุณอุดม พูลเกต และคุณไชยบูลย์ สุทธิผล

ต่อมาจึงได้ทราบว่า ต่างเป็นนักฝึกสมาธิของสำนักวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และฝึกจนบรรลุธรรมกายมาแล้วทั้งคู่...”

เมื่อนักศึกษารุ่นน้อง คือ คุณไชยบูลย์ได้พาไปพบ คุณยายอาจารย์ฯ ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ จึงได้ถามคำถามที่ค้างคาใจมานานว่า..
“ยาย... คุณไชยบูลย์เขาว่ายายพาไปดูนรก-สวรรค์ได้ จริงมั้ย ”
“จริง..ยายเคยไปช่วยพ่อขึ้นจากนรกมาแล้ว ”
“แล้วอย่างผมนี่ ไปดูได้ไหม ”
“ได้สิ คุณน่ะมีบุญมากอยู่แล้ว ถึงได้มาถึงที่นี่ไงละ อย่างนี้ฝึกไม่นานหรอก ”

การฝึกสมาธิช่วงแรกๆ นั้นหลวงพ่อทัตตชีโวต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคอย่างหนัก โดยคุณยายอาจารย์บอกถึงสาเหตุดังกล่าวว่า
“คุณฝึกไสยศาสตร์มามาก อาจารย์เก่าๆ เขาไม่ยอมให้คุณเปลี่ยนทาง เขามาขวางไว้ ”


พ.ศ. 2513  ตั้งสัจจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิต และเริ่มงานควบคุมดูแลการสร้างวัด
“คุณเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเท่านั้น บวชเสียแล้วจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ คุณเป็นคนมีความเพียร คุณมีสิทธิ์จะรู้เห็นธรรมได้ เพราะฉะนั้นบวชเถอะ ยายจะกำหนดวันให้ ”

พ.ศ. 2514 อุปสมบท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำภาษีเจริญ 

โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ พระเทพวรเวที เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่า 

“ทัตตชีโว แปลว่า ผู้ถวายชีวิตแล้วแด่พระศาสนา”


นับตั้งแต่พรรษาแรก

จนผ่านมาแล้ว 46 พรรษา นอกจากหลวงพ่อทัตตชีโวจะฝึกตัวเองให้งดงามตามพระธรรมวินัยแล้ว ท่านยังได้ทุ่มเททำงานตามมโนณิธานที่มีมาแต่เดิมของหมู่คณะคือ
สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม

อีกทั้ง หลวงพ่อทัตตชีโว ท่านเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ช่างสังเกต ช่างวิเคราะห์หาเหตุหาผล จึงทำให้ท่านเป็นผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ หลายแขนงทั้ง เรื่องพระธรรมวินัย ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การบริหาร การก่อสร้าง และการดูแลรักษาสุขภาพจึงมีคำกล่าวยกย่องเทิดทูนท่านในหมู่ลูกศิษย์ทั่วโลกว่า

“หลวงพ่อทัตตชีโว ผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลาย”

นอกจากท่านจะเป็นผู้ที่รักธรรมะเป็นชีวิตจิตใจ และเป็นผู้เลิศในวิหารธรรมแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่มีความเคารพรัก และกตัญญูต่อครูบาอาจารย์อย่างยิ่ง 
อะไรที่เห็นว่าเป็นคำสั่งหรือความต้องการของครูบาอาจารย์แล้ว ท่านเป็นต้องรับอาสาทำสิ่งนั้นอย่างชนิดถวายหัวทุกครั้งไป

จึงกล่าวได้ว่า

นอกจากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และหลวงพ่อธัมมชโยแล้ว หากไม่มี หลวงพ่อทตตชีโว อีกรูปหนึ่งวัดพระธรรมกายก็คงยากจะก้าวมาได้ถึงวันนี้ขอบคุณข้อมูล และภาพจาก
พระครูสังฆรักษ์ อนุรักษ์ โสตฺถิโก
หนังสือ คุณครูไม่เล็ก โดย โค้ก อลงกรณ์ สถาปิตานนท์
หนังสือ เดินไปสู่ความสุข โดย มูลนิธิธรรมกาย
ภาพดีๆ 072 ชาอุ่นทีม
สุดยอดครูดี 77 ปี คุณครูไม่เล็ก สุดยอดครูดี 77 ปี คุณครูไม่เล็ก Reviewed by สารธรรม on 20:33 Rating: 5

11 ความคิดเห็น:

 1. ทุกถ้อยคำสอนล้วน "ทรงคุณค่า"คุณครูไม่เล็ก กราบ กราบ กราบ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 2. กราบคุณครูไม่เล็กด้วยความเคารพอย่างสุง ถ้อยคำอันทรงคุณค่าลูกจะนำไปปฏิบัติตาม กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 3. ขอกราบบูชาธรรมหลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกจะขอทำตามคำสอนค่ะ

  ตอบลบ
 4. อ่านแล้วซาบซึ้งใจในพระคุณของหลวงพ่อทัตตชีโว ครูผู้เป็นทุกสิ่งของลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทั้งปวง ลูกขอ
  กราบแทบเท้าหลวงพ่อมาด้วยความระลึกถึงซึ่งพระคุณอันไม่มีประมาณ สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 5. พระคุณที่หลวงพ่อท่านทำเพื่อลูกศิษย์อันไม่มีประมาณนี้ เป็นเวลาถึง ๕๐ ปี เราควรใช้โอกาสวาระวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตชีัโว ร่วมกันสวดธัมมจักกฯให้ได้ 277,777,777 จบ ปลูกเบญจทรัพย์ให้ได้ 6 ล้านต้น เพื่อเป็นการถวายบูชาธรรมท่านให้ท่านปลื้มในบุญที่พวกเราลูกศิษย์ร่วมใจกันทำน้อมถวายท่านร่วมกันนะคะ #ศิษย์ดีต้องมีความกตัญญู #ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของศิษย์ดี เราเชื่อว่าทุกท่านทำได้ !!!
  ขอกราบอนุโมทนาบุญต่อทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 6. กราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่ง

  ตอบลบ
 7. กราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ สาธุๆๆ ถ้าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีคนดีดีเพิ่มขึ้น ที่รักบุญกลัวบาป

  ตอบลบ
 8. ทุกถ้อยคำสามารถนำมาน้อมปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 9. น้อมกราบนมัสการหลวงพ่อทัตตชีโว
  (คุณครูไม่เล็ก)ด้วยความเคารพยิ่ง
  #กตัญญูบูชา
  #77ปีหลวงพ่อทัตตชีโว
  #คุณครูไม่เล็ก
  #วัดพระธรรมกาย
  #สวดธรรมจักร277,777,777จบ
  #ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย
  #ปลูกเบญจทรัพย์ครบ 6 ล้านต้น

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.