เปิดหมดเปลือก..ทำไมคณะสงฆ์ยังปกป้องธรรมกาย.?


แม้จะถูกกล่าวหาในหลายๆ เรื่องแต่ควาความศรัทธาของคนที่มีต่อวัดธรรมกายก็ไม่ได้น้อยลงทั้งคนที่มีการศึกษาดี คนที่ฐานะธรรมดาก็มีเยอะแยะ ... 


ผช.ศจ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
นักวิชาการด้านศาสนา และปรัชญา
คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายในกรณีที่ยังได้รับการปกป้องจากคณะสงฆ์ อีกทั้งยังมีประชาชนจำนวนมากยังคงศรัทธาวัดพระธรรมกายอย่างเป็นเอกภาพว่า

ธรรมกายเติบโตจากคนมีการศึกษา เจ้าอาวาส ลูกวัด คนที่เข้าไปในยุคแรกๆ ที่เป็นนิสิตนักศึกษา คนเหล่านี้ล้วนมีการศึกษา 

เขาเห็นว่าวิถีของวัดพระธรรมกายในช่วงแรก เรื่อง การปฏิบัติธรรม การแสดงออกอย่างมีระเบียบ สะอาด สว่าง สงบ ผ่านสื่อออกมาภาพการจัดการองค์กรสมัยใหม่ทำให้อยากเข้าไปมีส่วนร่วม และส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่า..

สิ่งหนึ่งที่ธรรมกายสำเร็จมาก ๆ คือ วิธีที่เขาสอนสมาธิเอาเรื่องสมาธิเป็นตัวนำ ขณะเดียวกันเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้คนเข้าไปทำ

อาจจะมีผลกระทบมากหน่อยก็เรื่องการระดมทุนที่คนนับถือธรรมกายมากขึ้นๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการ

ปรับตัวสู่สังคม

ธรรมกายเขาปรับตัวเข้าหาสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ตอบโจทย์ มส. 

เขาตอบสนองนโยบายของมหาเถรสมาคม ในเรื่องการเผยแผ่ศาสนา

สนองนโยบายรัฐ 

อีกด้านเขาก็ตอบสนองนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการสอนจริยธรรม คุณธรรมในโรงเรียนก็เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น การสอนพุทธศาสนา ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา

ธรรมกายทำสำเร็จ

คนที่เข้าไปสร้างกระบวนการเพื่อตอบสนองความประสงค์การฝึกฝนทางด้านศาสนา กิจกรรมทางด้านศาสนาคุณธรรมจริยธรรมของรัฐโดยทั่วไป ที่ประสบความสำเร็จมันไม่มี.!

มีวัดพระธรรมกายที่เขามีระบบจัดการที่รู้สึกว่า..ทำในสิ่งที่น่าชื่นชม คณะสงฆ์ก็ชื่นชม 

อีกอย่างพอมีการบวชลดลงวัดพระธรรมกายก็รณรงค์เรื่องการบวชจัดกิจกรรม  มันก็ตอบสนองชาวพุทธจำนวนหนึ่งขณะเดียวกันพอมีเหตุการณ์ต่างๆ วัดพระธรรมกายเข้าไปสอดแทรกในโอกาสที่เขาสามารถจะทำได้ ผมว่าสิ่งที่เขาทำมันขยายขอบเขตออกไปตามต่างจังหวัดแทรกซึมไปในลักษณะที่ขาดแคลนพระวัดพระธรรมกายก็เข้าไปเสริมในจุดนี้ ทำให้คนศรัทธาวัดพระธรรมกายเพิ่มขึ้น


คนกลุ่มที่ขึ้นมามีอำนาจ เขาคิดว่าวิธีการแนวทางของวัดพระธรรมกายมัน ไม่โอเค .?

ชนชั้นนำกลุ่มหนึ่ง หรือ ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนโดยตรง แต่มีส่วนสนับสนุนให้มีการปฏิรูปศาสนา ผมคิดว่าเขารู้สึกว่าแนวความคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาถูกคุกคาม.!


แต่ในแง่ประชาชนมองว่าการกระทำของวัดพระธรรมกายมันมีประโยชน์ในภาพรวม มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงศาสนา นำศาสนามาใช้ดำรงชีวิต ถ้าบทบาทความเป็นธรรมกายยิ่งขยายใหญ่คนมาปฏบัติมากขึ้น นี่คือภัยความมั่นคงของประเทศไหมครับ .?


สำหรับผมๆ ไม่คิดว่า..

ธรรมกายจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ.!

โอเคอาจจะมีผลต่อวิธีคิด การตีความคำสอนทางศาสนาในแบบเดิม แต่ผมคิดว่ามันไม่สามารถจะไปลบล้างให้หายได้ถามว่าธรรมกายอาจจะใหญ่โตในฐานะที่เป็นองค์กรมีการจัดการที่ดีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

เพราะ เจ้าอาวาส มีความเข้มแข็งได้รับความเชื่อถือ แล้วก็มีการวางแผน บุคคลากร ที่มีคุณภาพ หรืออะไรต่ออะไรที่เขาวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนจริงๆ แล้วช่วยเสริมพระพุทธศาสนาโดยรวม 
ทำให้พระพุทธศาสนาขยายใหญ่โตสามารถค้ำยันกับแนวคิดศาสนาอื่นๆ ได้ตรงจุด.!



คณะสงฆ์ถึงพยายาม

ปกป้องวัดพระธรรมกาย

นี่แหละที่ผมคิดว่าคณะสงฆ์เขาไม่เห็นด้วยกับการที่วัดพระธรรมกายถูกดำเนินคดี หรือพยายามที่จะปกป้องวัดพระธรรมกาย แล้วก็คณะสงฆ์ส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันอยู่


ความใหญ่โต มั่งคั่ง ถ้าเปรียบเทียบกับวัดอื่นๆ ในประเทศไทยก็มีมากมาย แต่วัดเหล่านั้นทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้นำมาเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ในวิถีทางของชาวพุทธ .? 

หรือทำให้พระพุทธศาสนาขยายมากขึ้น หรือมาแก้ไขในหลายๆ ปัญหาของประชาชน บางวัดเก็บความร่ำรวยของตัวเองไว้ หรือไม่ได้ยึดถือพรไตรปิฎก.. 



ทำไม..ไม่ถูกจับตา

จากอำนาจรัฐไม่ถูก

เอาเป็นเอาตายอย่าง

วัดพระธรรมกาย.?


คณะสงฆ์เถรวาทบ้านเรา มีคณะธรรมยุต คณะมหานิกาย ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคืออีกคณะหนึ่งอาจจะมองว่า ธรรมกายเป็นมหานิกายที่เติบโตขึ้น  ในช่วงที่ธรรมกายโดนสอบสวนส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหามาจาก การไม่ยอมรับในอีกสายนิกายหนึ่ง ก็มีผลอยู่เหมือนกัน

ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวโยงกัน คือ การที่วัดธรรมกายมีท่าทีทางการเมืองที่ต่างกันกับ คสช. ในระยะเวลาปัจจุบันนี้ ผมคิดว่าเป็นเพราะปัญหาส่วนนี้ด้วย 

ผู้กล่าวหาวัดเลิกแล้ว

แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ยอม.!

ในเรื่อง การกล่าวหา หรือผู้ดำเนินคดีกับวัดธรรมกายก็ ยกเลิกแล้วด้วยซ้ำ แต่ทาง จนท.รัฐก็ไม่ยอม อันนั้นก็สะท้อนเจตนาอยู่เหมือนกันว่า..


ทางรัฐไม่ได้ต้องการเอาผิดในทางคดีรับของโจร หรือว่าการทุจริตเป็นเป้าประสงค์หลักแต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องของการจะจัดการ และเป็นเหตุผลทางการเมืองมากกว่า.!


จริงๆ แล้ว การรับของโจร หรือการทุจริต เป็นปลายเหตุในเจตนาที่แท้จริงของรัฐ ในการจัดการกับวัดธรรมกาย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปก็พอจะทราบกัน

ความแตกแยกของ

ชาวพุทธที่รัฐบาลไม่สนใจ

กรณีวัดธรรมกายนี่มันทำให้รอยแยกระหว่างคน 2 กลุ่มชัดเจนขึ้น แล้วก็ผู้ที่จัดการก็ไม่ค่อยสนใจมากนักในกรณีที่คณะสงฆ์ไทย ชาวพุทธสายหลักดั้งเดิม หรือชาวพุทธที่สนับสนุนวัดพระธรรมกายที่มีความเป็นเอกภาพ

การที่เขามาจัดการอย่างนี้มันก็สร้างรอยแยกให้กับพระพุทธศาสนาสร้างรอยแยกให้กับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา 

ซึ่งรัฐบาลไม่สนใจว่าจะแตกแยกหรือเปล่า.? แต่ว่าคนที่เข้ามาทำงานให้มันประสานสอดคล้องสัมพันธ์กันเหมือนเดิม ก็ต้องทำงานหนักและอาจจะได้รับผลกระทบพอสมควร



ขอบคุณข้อมูลจาก
Thaivoice
เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทย

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
เปิดหมดเปลือก..ทำไมคณะสงฆ์ยังปกป้องธรรมกาย.? เปิดหมดเปลือก..ทำไมคณะสงฆ์ยังปกป้องธรรมกาย.? Reviewed by สารธรรม on 19:39 Rating: 5

34 ความคิดเห็น:

 1. เรารักวัดพระธรรม เพราะสอนฉันให้รู้จัก ความดี ความชั่ว
  ให้ตาสว่าง ให้ฉันมีวินิจฉัยที่ถูกต้อง เลือกทำแต่สิ่งดีๆ

  ตอบลบ
 2. เรารักวัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 3. เขียนได้ดีครับ

  ตอบลบ
 4. วัดพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางแห่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ตอบลบ
 5. ก็หลวงพ่อวัดพระธรรมกายไม่มีความผิดทางกฏหมาย และความผิดทางวินัย ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ๋ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และพระพุทธศาสนา แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน สร้างคนดีนับล้าน สร้างพระดีนับหมื่น นับแสน นับล้าน ช่วยเหลือสังคมก็มากมาย คนหนึ่งคนจะทำได้ขนาดนี้จะมีสักกี่คน

  ตอบลบ
 6. เพราะเชือมั่นว่าท่านบริสุทธิ์ คนพาลใส่ความท่าน

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ชี้แจงให้เห็นความเป็นจริงที่จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 8. วัดสอนตามพระพุทธเจ้าท่าน ทาน ศีล สมาธิ

  ตอบลบ
 9. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะท่านสอนคนไห้เป็นคนของสังคมค่ะ

  ตอบลบ
 10. หลวงพ่อบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 11. คุณจะรักวัดพระธรรมกายก็ต่อเมื่อคุณได้เข้ามาสัมผัสและชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เมื่อนั้นแหละจะได้รับคำตอบด้วยตัวเองเหมือนที่พวกเราได้ผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้ว ขอบคุณเจ้าของบทความค่ะ

  ตอบลบ
 12. เรารักหลวงพ่อเพราะท่านสอนแต่สื่งดีๆ ท่านถูกการเมืองใส่ร้าย

  ตอบลบ
 13. เรารักหลวงพ่อเพราะท่านสอนแต่สื่งดีๆ ท่านถูกการเมืองใส่ร้าย

  ตอบลบ
 14. บทความท่ีมีการวิจัย วินิจ ไขปัญหา ตอบคำถามของทุกๆภาคทุกๆฝ่ายที่อยากรู้เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย
  ดีที่สึดของทุกๆ วิจัย. สื่อเสี้ยมเขียนเอาสตังไม่มีใครใช้เวลา วิเคราะ วิจัยได้ดีเท่าบทความนี้. ขอขอบพระคุณในความเที่ยงธรรม. ที่คุณได้มอบให้กับโลก social media. ขอให้บุญรักษา

  ตอบลบ
 15. เขียนดั่งใจนึก...อยากให้มองจุดดีของวัดพระธรรมกายและความตั้งใจดีของหลวงพ่อบ้าง...อย่าเอาแต่จับผิดเลย

  ตอบลบ
 16. เราชาวไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราคนวัดรักศาสน์ยิ่งสิ่งไหน
  เราพี่น้องร่วมร้องเพลงชาติไทย
  เราจะไม่ยอมให้ใครย่ำยี
  เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราถือสัตย์เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรี
  เราจะร่วมต่อสู้เป็นชาติพลี
  เราจะมีตำนานขานยาวไกล
  เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราบัญญัติลูกหลานทำดีได้
  เราจะร่วมช่วยกันเพื่อชาติไทย
  เราหวังไว้ชาติไทยต้องเจริญ...

  ตอบลบ
 17. #เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 18. วัดพระธรรมกาย ทองแท้..ย่อมไม่กลัวไฟ

  ตอบลบ
 19. มโนปฏิธานของหลวงพ่อธัมมชโย
  มุ่งสร้างคนให้เป็นคนดี และสร้างสันติสุขให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ

  https://youtu.be/mes62KhF4Yw

  #ธรรมกาย
  #วัดพระธรรมกาย
  #หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 20. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 21. คณะสงฆ์ไหน ไม่เห็นมีองค์กร เจ้าหน้าที่ หรือส่วนราชการไหนเขาออกมาปกป้องคนทำผิดหรอกนอกจากองค์กรของพวกตนเอง หรือที่อุปโลกขึ้นมากันเอง หรือพวกที่เห็นแก่ได้ ไม่กี่คน น่าจะตั้งคำถามว่า ทำไมชาวพุทธถึงไม่เ่อาธรรมกายมากกว่า

  ตอบลบ
 22. ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากหลังเท้าเป็นหน้ามือได้ทุกวันนี้ ก็เพราะทำตามคำสอนของหลวงพ่อธัมมชโยและแนวทางปฏิบัติของวัดพระธรรมกาย ใครจะว่าอย่างไร พูดอย่างไร ก็ยังเชื่อมั่นและศรัทธาในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่ออย่างที่ไม่มีใครมาทำให้เปลี่ยนไปได้ ขอกราบแทบเท้าบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยชีวิต กราบสาธุๆๆเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 23. วัดพระธรรมกายได้ให้ชีวิตใหม่กับฉัน...

  ตอบลบ
 24. เจตนาจริงๆของภาครัฐ คือล้มวัดดระธรรมเาย

  ตอบลบ
 25. วัดพระธรรมกายสอนให้ฉันรู้จักรักบุญและกลัวในการที่จะทำบาป

  ตอบลบ
 26. ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป

  ตอบลบ
 27. เรารักพระพุทธศาสนาเรารักวัดพระธรรมกายเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ

  ตอบลบ
 28. เรารักพระพุทธศาสนาเรารักวัดพระธรรมกายเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ

  ตอบลบ
 29. ยิ่งมีเหตุการณ์ที่จะล้มวัด ล้มพุทธศาสนา ยิ่งเห็นความเป็นผู้นำของหลวงพ่อธัมมชโย ฉันภูมิใจที่มีหลวงพ่อเป็นต้นแบบในการสร้างบารมี เป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศ ฉันเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 30. วัดพระธรรมกาย ทำเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา พระผู้ใหญ่ ใครๆก็เข้าใจ แต่เขามีแผนทำลายพระพุทธศาสนา จึงต้องมาโจมตีวัดและหลวงพ่อ เพราะคิดว่าล้มวัดนี้ได้ พระพุทธศาสนาจบเอย.

  ตอบลบ
 31. หลานสาวของเอาไปอยู่ด้วยตั่งแต่อายุห้าปีเดียวอายุสิบเอ็ดปีแล้วพาเข้าวัดธรรมกายสาขาต่างประเทศเขารู้เรืองศิลห้าดีทุกข้อเนืองจากฝึกนั่งสมาธิแล้วสามารถสวดถวายสังฆทานได้สวดอิติปิโสได้สวดธรรมจักกับปวัตนสูตรได้เกือบหมดเลยแถมเวลาไปโรงเรียนทำการเรียนความจำเขาดีขึ้นมากเท่าตีวเลยภาษาไทยเขาไม้รู้เลย

  ตอบลบ
 32. กิเลสทำให้มนุษย์ทำได้ทุกอย่าง ดีพยายามเปลี่ยนให้ไม่ดี ถูกพยายามบอกว่าผิด กฏแห่งกรรมจะเป็นผู้ตัดสินคะ ความดีที่หลวงพ่อและเราชาววัดได้ทำอย่างต่อเนื่อง และบารมีของมหาปูชนียาจารย์และองค์พระธรรมกายจะ
  คุ้มครองคะ

  ตอบลบ
 33. ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะกาลิโก (สิ่งที่ปฏิบัติให้ผลได้ไม่จำกัดกาล) หลวงพ่อธัมมชโย ท่านแนะวิธีการให้ง่ายต่อการเข้าถึง ทำให้เข้าใจเป้าหมายที่มาเกิดมนุษย์คือยกระดับใจให้สูงขึ้นด้วยการทำความดี สังคมก็ร่มเย็นเป็นสุข เพราะมีแต่คนดี

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.