พระธรรมทูตไทย ร่วมกับ สอท. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ณ กรุงเบอร์ลินถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอุลยเดช รัชกาลที่ 9

ทูตไทยในเยอรมันร่วมกับพระธรรมทูตไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน สตมวารครบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบอร์ลิน


การสิ้นสุดรัชกาล ของแผ่นดินองค์เจ้าอยู่หัว ด้วยการเสร็จสวรรคตนั้นที่ผ่านมา พวกเราอ่านพบปรากฏมี แต่ในพระราชพงศาวดารเท่านั้น แต่วันนี้พวกเราอยู่ในช่วงยุคสมัยที่สิ่งนี้ ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นในพงศาวดาร เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น..

ดังนั้นจึงสมควร ที่พวกเราทุกคน จะได้ยึดแนวพระราชดำริต่างๆ เอาไว้แล้วน้อมมาปฎิบัติตามเพื่อสนองให้เป็นไปตามพระราชประสงค์จึงได้ชื่อว่า เป็นการรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณอย่างแท้จริง...


สรุปบางส่วนจากบทอาเศียรวาทของท่านทูต ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ที่กล่าวถวายต่อหน้าพระบรมฉายาทิศลักษณ์ ฯ ณ สอท. กรุงเบอร์ลิน ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ถึง ณ วันนี้ ครบ 95 วัน)

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระโสภณพุทธิวิเทศ (เจ้าคุณเบอร์ลิน)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร นครเบอร์ลิน 

ประธานฝ่ายฆราวาส

ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

พร้อม ผชท. ทอ.,ผชท. ทบ., ผชท.ทร., ข้าราชการประจำสถานเอคอัครราชทูต(สอท.) และลูกจ้างเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ในงานมีประชาชนชาวไทย และชาวเยอรมันในกรุงเบอร์ลินมาร่วมงาน และนำอาหารมาร่วมตั้งโรงทานเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก
ขอทุกท่านจงส่งใจมาร่วมอนุโมทนาบุญสำคัญครั้งนี้ ด้วยกันนะครับ.!

เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 15.01.2017

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
พระธรรมทูตไทย ร่วมกับ สอท. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ณ กรุงเบอร์ลิน พระธรรมทูตไทย ร่วมกับ สอท. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ณ กรุงเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 23:51 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.