นารีพิฆาตสู่เงินทอน วาทกรรมทำลายสงฆ์ร่วมสมัยพระพุทธศาสนานั้นคือพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

เมื่อเขาจะทำลาย พระพุทธศาสนา ก็จะทำลายรัตนะทั้งสามอย่างนี้ เพราะตราบใดที่พระรัตนตรัยยังคงอยู่ ย่อมหมายถึงพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่

พระพุทธเจ้าโดยรูปกายเนื้อท่านเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้วมีเหลือเพียง รูปปั้นรูปวาดให้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนก็เป็นเพียงอักษรจารึกไว้ในกระดาษ หรือในแผ่นต่างๆ 

แก้ววิเศษล้ำค่าทั้ง 3 ประการ ที่ทำให้พระพุทธศาสนา ยังมีชีวิตอยู่ก็เหลือเพียง "สังฆรัตนะ" คือพระสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้น เมื่อเขาจะทำลายพุทธศาสนาจึงได้มุ่ง ทำลายพระสงฆ์ 

เพราะเมื่อไม่มีพระสงฆ์ พุทธศาสนาย่อมได้ชื่อว่า "เป็นศาสนาที่ตายแล้ว" 

เพราะเหตุนี้การบวชเป็นพระเพื่อเจริญไตรสิกขา ศึกษาธรรมวินัยจึงได้บุญมากมายมหาศาล เพราะเป็นการสละตนเข้ามา เพื่อเป็นลมหายใจให้กับพระพุทธศาสนามีชีวิตต่อไปอีกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกในยุคป่าเถื่อนที่มนุษย์ไร้อารยธรรม

เมื่อจะทำลายพุทธศาสนาก็จะทำลายพระสงฆ์ด้วยการฆ่า โดยการตั้งค่าหัว ในยุคที่มนุษย์พัฒนามาหน่อยทำลายพระสงฆ์ด้วย ทำให้ท่านอาบัติปาราชิก 

แต่ถ้าทำไม่สำเร็จก็จะร่วมมือกัน


สร้างหลักฐานเท็จเพื่อจับสึกท่าน หรือไม่ก็เพื่อแซะทำลายศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีคนถวายการดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีพระสงฆ์ "พุทธศาสนาก็กลายเป็นศพ"

ในช่วงประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา ที่ดังมากในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจะเป็น หลวงพ่อภาวนาพุทโธ อาจารย์นิกร หรือพระอาจารย์ยันตระ ต่างก็ถูกเล่นงานด้วยอาบัติข้อเสพเมถุนทั้งสิ้น

แต่ในปัจจุบัน 1-2 ปี มานี้ ได้เปลี่ยนอาวุธการทำลายล้างพระสงฆ์ ด้วยข้อหาที่เป็นอาบัติปาราชิกข้อใหม่เป็นข้อ "อทินนาทาน" หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ "ฟอกเงิน" และ "เงินทอน"พระพุทธศาสนาในเมืองไทยถูกวางยา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าครึ่งศตวรรษ หากชาวพุทธยังไม่ตื่นตัวรู้ภัย และสามัคคี อีกไม่นานพุทธศาสนาก็อาจจะอยู่ขั้นโคม่าต้องเข้าห้องไอซียู และในที่สุดก็ต้องเข้าห้องดับจิต 

พุทธศาสนาจะมีเหลืออยู่ในเห็น ในรูปของศพศาสนามีเพียงอักษรและภาพเป็นสัญลักษณ์

เรื่องโดย แผ่นดินพระพุทธเจ้า

ขอบคุณภาพจาก
khaosod.co.th
google.com

นารีพิฆาตสู่เงินทอน วาทกรรมทำลายสงฆ์ร่วมสมัย นารีพิฆาตสู่เงินทอน วาทกรรมทำลายสงฆ์ร่วมสมัย Reviewed by สารธรรม on 02:20 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.