ล่าสุด.! คำถวายพระพรที่ถูกต้อง "ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี"เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ออกหนังสือชี้แจงเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจถูกต้องร่วมกันเกี่ยวกับ

การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ซึ่งจากเดิมที่เคยใช้คำว่า "ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมาโดยตลอดนั้น

เพื่อความเหมาะสม

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เห็นว่าหากประสงค์จะถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาบาลีควรใช้คำว่า

"ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี"

ซึ่งคำว่า "นาถปรมราชินี" (อ่านว่า นา-ถะ-ปะ-ระ-มะ-รา-ชิ-นี ) นั้นได้ผ่านการขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาบาลีทั้งพระภิกษุ และอาจารย์ผู้สอนภาษาบาลีแล้วว่า

คำที่เหมาะสมที่จะใช้ต่อท้ายคำว่า "ทีฆายุกา โหตุ" แทนคำว่า "มหาราชินี" ควรใช้คำว่า "นาถปรมราชินี" เพื่อให้หมายถึง "สมเด็จพระบรมราชินีนาถ"

ทางกองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เห็นพ้องด้วยว่าควรใช้ว่า "ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี" ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดทำแบบป้ายถวายพระพร ส่วนคำถวายพระพรชัยมงคลอย่างสั้นซึ่งเคยใช้คำว่า

"ทรงพระเจริญ" 
"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน"

ยังคงใช้ได้ตามที่เคยใช้กันมา หรือหากประชาชนจะเลือกสรรถ้อยคำอื่นที่เป็นการสื่อความหมายในการเฉลิมพระเกียรติ

และถวายพระพรชัยมงคลก็สามารถพิจารณาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่พระเกียรติได้เช่นกันขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
google.com

ล่าสุด.! คำถวายพระพรที่ถูกต้อง "ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี" ล่าสุด.! คำถวายพระพรที่ถูกต้อง "ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี" Reviewed by สารธรรม on 08:06 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.