2-5 เม.ย.ประมวลภาพเหตุการณ์วัดพระธรรมกาย ม.44/49


ประมวลภาพเหตุการณ์
พ. 5 เม.ย. 2560


พระเดชพระคุณพระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) เจ้าคณะตำบลบางขะแยง วัดชินวรารามวรวิหาร พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูโสภณคุณานุกูล เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี  และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รก.ผอ.สำนักงานพุทธฯ จ.ปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ จนท.ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

เข้าตรวจเยี่ยมพระภิกษุ และญาติโยมที่มาสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหาคดจากนั้นได้เมตตานำสาธุชนสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเดินตรวจรอบมหาธรรมกายเจดีย์

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 23 แล้วโดยมี พระวิทยา ธมฺมทินฺโน ผช.ผอ.สำนักศรัทธาภิบาล และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ ผช.ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ถวายการต้อนรับ


ประมวลภาพเหตุการณ์
อ. 4 เม.ย. 2560
 

พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูสุจิตรัตนากร จค.อ.หนองเสือ  และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รก.ผอ.สำนักงานพุทธฯ จ.ปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ จนท.ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

เข้าตรวจเยี่ยม อาคารที่พักอาสาสมัครชาย ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 2,000 ไร่


การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 22 แล้วโดยมี พระวิทยา ธมฺมทินฺโน ผช.ผอ.สำนักศรัทธาภิบาล พระประสิทธิ์ นนฺทสิทโธ และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ ผช.ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ถวายการต้อนรับ 

ประมวลภาพเหตุการณ์
จ. 3 เม.ย. 2560พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูวิบูลวรคุณ จค.อ.ลำลูกกา พระครูวรธรรมวาที  จค.อ.ลาดหลุมแก้ว และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รก.ผอ.สำนักงานพุทธฯ จ.ปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ จนท.ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

เข้าตรวจเยี่ยมกุลบุตรที่มาเข้าอบรมถือศีลปฏิบัติธรรมที่ หมู่บ้านบรรลุธรรม ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมสาธุชนเพื่อเตรียมบวชเป็นพระภิกษุ ในเขต 2,000 ไร่

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 21 แล้วโดยมี พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ ถวายการต้อนรับ 


ประมวลภาพเหตุการณ์
อา. 2 เม.ย. 2560

พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รก.ผอ.สำนักงานพุทธฯ จ.ปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ จนท.ตำรวจ และฝ่ายปกครอง


เข้าตรวจเยี่ยมพระภิกษุและสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมงานบุญบูชาข้าวพระที่ สภาธรรมกายสากล ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 จนกระทั่งถึงวันนี้นับเป็นระยะเวลากว่า 47 ปี  


ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 20 แล้วโดยมี พระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ และพระครูปลัด ทวี พฺรหฺมเทโว ถวายการต้อนรับ 

ขอบคุณภาพประกอบจาก
Fb Boon news
Fb Phra Sanittwong Charoenrattawong
google.com

2-5 เม.ย.ประมวลภาพเหตุการณ์วัดพระธรรมกาย ม.44/49 2-5 เม.ย.ประมวลภาพเหตุการณ์วัดพระธรรมกาย ม.44/49 Reviewed by สารธรรม on 07:45 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.