29 มี.ค.-1 เม.ย. ประมวลภาพเหตุการณ์วัดพระธรรมกาย


ประมวลภาพเหตุการณ์

วัดพระธรรมกาย

 วันที่ 1 เม.ย. 2560 


พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รก.ผอ.สำนักงานพุทธฯ จ.ปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ จนท.ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

ตรวจเยี่ยม และสักการะ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี บริเวณพื้นที่ 2,000 ไร่ ซึ่งครั้งนี้ พระวิทยา ธมฺมทินฺโน ผช.ผอ.สำนักศรัทธาภิบาล พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผช.ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร และ พระภาสุระ ทนฺตมโน หัวหน้ากองต้อนรับต่างประเทศ ถวายการต้อนรับประมาลภาพเหตุการณ์

วัดพระธรรมกาย

 วันที่ 29-31 มีนาคม 2560 


"..ยืนยันให้พระวิเทศน์ภาวนาจารย์ (เจ้าคุณสัมมา) รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต่อการแต่งตั้งเจ้าอาวาสจากนอกวัดไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาที่ดี โดยตัวท่านจะดูแลกำกับ การควบคุมบริหารจัดการภายในวัดเอง..."
 "..เนื่องจากภารกิจที่ดีเอสไอ ดำเนินการลุล่วงแล้ว วัดให้ความร่วมมือไม่มีการระดมคน และกล่าวโจมตี จนท.ทางโซเชียล กองอำนวยการส่วนหน้า เข้าตรวจบริเวณวัดได้ปกติ ส่วนเรื่องการจับกุมผู้ต้องหาแม้ไมมี ม.44 ก็ดำเนินการจับกุมได้ ..."พระครูมงคลกิจจารักษ์ 
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รก.ผอ.สำนักงานพุทธฯ จ.ปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ จนท.ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

เข้าตรวจพื้นที่ อาคารสภาธรรมกายสากล ในพื้นที่ 2,000 ไร่ ซึ่งครั้งนี้มี พระมหาสุธรรม สุรตโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผช.ผอ.สำนักสื่อสารองค์กรถวายการต้อนรับ 


ประมวลภาพเหตุการณ์

 วันที่ 30 มีนาคม 2560 


ภายหลังการประชุม มส. โดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีคำสั่งแต่งตั้ง คกก. 2 ชุดเพื่อแก้ปัญหาวัดพระธรรมกายคือ
1.ดูแลการบริหารงานวัดพระธรรมกาย พระเทพสุธี จค.ภาค 1 เป็นประธาน
2.คกก.กำกับดูแล พระเทพรัตนสุธี จจ.ปทุมธานี เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม :พระครูมงคลกิจจารักษ์ 
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รก.ผอ.สำนักงานพุทธฯ จ.ปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ จนท.ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

ข้าตรวจ กลุ่มอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ในพื้นที่ 2,000 ไร่ ของวัดพระธรรมกาย จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมพระนวกะตั้งแต่พรรษา 1-3 ของวัดฯ 

ครั้งนี้มี พระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ และพระครูสมุห์ ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต ถวายการต้อนรับ 


ประมวลภาพเหตุการณ์

 วันที่ 31 มีนาคม 2560 


มีการประชุม 4 หน่วยงานเพื่อติดตามสถานการณ์  วัดพระธรรมกายคือ 
1.จจ.ปทุมธานี  
2.พศ.  
3.สภ.ปทุมธานี 
4.ผู้แทนจากวัดพระธรรมกาย 
หลังจากที่เจ้าคณะใหญ่หนกลางมีคำสั่งแต่งตั้ง คกก. 2 ชุด เพื่อแก้ปัญหาวัดพระธรรมกายพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รก.ผอ.สำนักงานพุทธฯ จ.ปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ จนท.ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

เข้าตรวจ อาคารหนึ่งไม่มีสอง ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยของอุบาสิกาที่เป็นเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย ในพื้นที่ 2,000 ไร่ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท ครั้งนี้มี พระมหาประพัฒน์ จิรวงฺโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ  และอุบาสิกากะเหรียญ เกตุชาติ ถวายการต้อนรับ


ขอบคุณภาพประกอบจาก
Fb Boon news
Fb Phra Sanittwong Charoenrattawong
google.com

29 มี.ค.-1 เม.ย. ประมวลภาพเหตุการณ์วัดพระธรรมกาย 29 มี.ค.-1 เม.ย. ประมวลภาพเหตุการณ์วัดพระธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 02:54 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.