มองไกล..เจ้าคณะปทุมฯ พลิกวิกฤติธรรมกายให้เป็นธรรม
หลังจากที่..

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินธโร) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการจาก สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม

ให้มาดูและควบคุมวัดพระธรรมกายอย่างใกล้ชิด ประหนึ่งเป็นที่ปรึกษารักษาการเจ้าอาวาสในขณะนี้.!


น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด.. 

เพราะการตั้ง หรือไม่ตั้งเจ้าอาวาสไม่ใช่ประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหา.!

ที่ผ่านมาการที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ออกหนังสือไปยังเจ้าคุณจังหวัดปทุมธานีเพื่อเร่งรัดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาส อาจเป็นการดำเนินการที่ข้ามขั้นตอนไปสักหน่อย

ซึ่งการที่เจ้าคุณสมศักดิ์ท่านออกมาแก้ปัญหาอย่างนี้ ก็เหมือนพ่อแม่แผ่อ้อมอกปกป้องลูกพระลูกเณร แม้จะไม่ถูกใจคนทั้งหลาย แต่ก็ถูกธรรมของผู้ปกครอง นั่นคือวิสัยของผู้นำที่มีธรรมและเมตตา

กิจการคณะสงฆ์ท่านให้อำนาจหน้าที่เป็นลำดับชั้นไว้เข้าใจกันง่ายๆ คือ การตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ทั่วไปเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะตำบล เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอ เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะภาค โดยความเป็นชอบของเจ้าคณะจังหวัด

ส่วนการตั้งเจ้าคณะจังหวัด โดยเจ้าคณะภาคเสนอ เจ้าคณะหนใหญ่นำเข้ามหาเถรสมาคมพิจารณามีมติ ส่วนการแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ให้เจ้าคณะใหญ่เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา

เมื่อเป็นลำดับเช่นนี้เจ้าคุณสมศักดิ์ กล่าวว่า..

เพื่อให้มีความเข้าใจในการทำงานปกครองของคณะสงฆ์ และกิจวัตรภายในวัดก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปเรียนรู้ และหาทางออกร่วมกัน เพราะปัญหาอย่างหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ทัศนคติของคนมองเข้าไปยังวัดพระธรรมกายในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยังต้องอาศัยการทความเข้าใจอีกมาก

และหากว่ามีการ แต่งตั้งเจ้าอาวาสจากข้างนอกเข้าไป โดยที่พระภิกษุสามเณรซึ่งมีอยู่มากกว่าหนึ่งพันรูปภายในวัด ไม่ยอมรับไม่ร่ามสังฆกรรมใดๆ 

เช่น ไม่ลงโบสถ์ ฟังปาติโมกข์ร่วมเจ้าอาวาสจะปกครองใคร ก็จะปกครองได้แค่ตัววัด คือ เจดีย์ โบสถ์ ศาลา ฯลฯ  เท่านั้น ความวุ่นวายความไม่เรียบร้อยแห่งสงฆ์ก็จะเกิดขึ้น


อย่าลืมว่า.. 

บริบทของวัดมาจากศรัทธา แม้กระทั่งตัวพระเณรผู้บวชก็อาศัยศรัทธาเป็นที่ตั้ง จึงยอมอุทิศชีวิตบวช และดำรงตนอยู่ได้มีธรรมเนียมประเพณี และจารีตสงฆ์

นั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระในแต่ละวัดสามารถอยู่รวมกันได้เป็นจำนวนมากๆ เป็นความงดงามแห่งสงฆ์ยิ่งในขณะนี้วัดพระธรรมกาย มีบาดแผลในใจ ยิ่งต้องให้เวลาในการรักษาจากหมอที่เข้าใจ

การทำให้วัดนิ่ง..นิ่ง 

มีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบลเข้าไปดูแลในฐานะพระผู้ใหญ่ของจังหวัดที่พระเณรในจังหวัดให้ความเคารพนับถือไว้เนื้อเชื่อใจ และมีการทำงานร่ามกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหา และหาทางออก

ในการส่งเสริมให้สังคมได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้


ขณะเดียวกัน

ทางวัดพระธรรมกาย

ก็จะได้ทบทวนจุดบกพร่องในเรื่องหลักธรรมคำสอนที่ไม่ตรงตามพระธรรมวินัย ถึงเวลาที่จะปรับวิธีคิดเป็นอันดับแรกว่า

สิ่งใดที่ไม่ตรงธรรมย่อมนำความขัดแย้งมาสู่คณะสงฆ์ และสังคมโดยรวมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาพระธรรมวินัย และการปฏิบัติกรรมฐานโดยอาศัยสติปัฏฐานสี่ที่ท่านเจ้าคุณสมศักดิ์จะเข้าไปแนะนำ ก็เพื่อให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เป็นแผนที่นำทางเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์จากวัฏสงสารได้อย่างแท้จริง


ดังที่ท่านกล่าวต่อมาว่า..

หากทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นการพลิกวิกฤติวัดพระธรรมกายเป็นโอกาสให้ชาวพุทธได้เข้าถึงธรรม ซึ่งไม่ใช่เป็นงานของวัดใดวัดหนึ่ง แต่เป็นงานของคณะสงฆ์ทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานี

ตอนนี้อาตมากำลังจัดโครงการอบรม รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ในจังหวัดอยู่ก็จะนำกำลังพระในวัดพระธรรมกายมาช่วยงานนี้ด้วย 

และในอนาคตจังหวัดปทุมธานีก็อาจเป็นพุทธมณฑลแห่งที่สองที่จะใ้หชาวบ้าน ชาวโลกได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกัน เพื่อไปสู่การดับทุกข์ทางในใจที่สุด.!ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
คอลัมน์ วิปัสสนาบนหน้าข่าว 
แก๊งกู้ใจ นสพ.คมชัดลึก
Fb ชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี
ในอุปถัมป์พระเทพรัตนสุธี
Fb คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดเขียนเขต
มองไกล..เจ้าคณะปทุมฯ พลิกวิกฤติธรรมกายให้เป็นธรรม มองไกล..เจ้าคณะปทุมฯ พลิกวิกฤติธรรมกายให้เป็นธรรม Reviewed by สารธรรม on 03:42 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าบอกว่าธรรมกายสอนไม่ตรง กราบขอร้องให้ช่วยเร่งจัดการวัดที่ขายวัตถุมงคล สักยันต์ หลอกสาธุชนคนใจบุญด้วยล่ะ อย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำ เพราะคนธรรมกายไม่มีเรื่องพวกนี้เขาถึงเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.