ฟังเจ้าคุณพิพิธ ปมตรวจบัญชีวัดอย่าเหมาเข่งพระทั้งประเทศ


ติดตามบทสัมภาษณ์ของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน และเจ้าคุณพิพิธ กรณีฆราวาสบางกลุ่มผลักดันให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินวัด ตั้งธงล้วงย่ามพระทั่วประเทศแบบ "เหมาเข่ง"

1.ขณะนี้มีการล่วงละเมิดไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ เรื่องพระภิกษุ ไม่รับไม่ยินดี ไม่ให้ผู้อื่นรับแทนในการรับเงินทอง


2.เจ้าอาวาสเป็นภิกษุรูปเดียวในการจัดการทรัพย์สินวัด มีเจ้าอาวาสบางรูปอยากได้เงินทองเป็นของตัวเอง ไม่มีการจัดทำบัญชีรับจ่าย การใช้จ่ายเงินก็ตรวจสอบไม่ได้


3.หน่วยราชการ พศ. เอางบประมาณแผ่นดินจากภาษีประชาชนไปอุดหนุนวัด พอสบช่องจึงติดต่อกับพระภิกษุบางรูปที่ไม่โปร่งใส ร่วมกันทุจริต 

อ้างว่านำมาใช้ในวัด แต่จริงๆ แล้วเอามาแบ่งกัน มีอีกเยอะโดยวิธีอื่นๆ ไม่ว่าจัดการเรียนการสอนปริยัติ ก็มีการกินหัวคิวนักศึกษาลม แล้วก็มาเบิกงบหลวง

4. พ.ร.บ.คณะสงฆ์กำหนดให้ มส. รักษาหลักการในพระธรรมวินัย แต่ปรากฏว่าผมตรวจสอบแล้ว มส. ยังไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้น ในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของพระภิกษุเลย ถ้า มส.ทำก็จะไม่มีปัญหาอย่างนี้ 


5.ฉะนั้นที่ รมต.ออมสิน กล่าวว่าเป็นไปตามพระธรรมวินัยนั้นผมไม่เห็นด้วยผมว่า รมต. ออมสินต้องเอาพระธรรมวินัยมาดู แล้วไปถาม มส. ว่าพระธรรมวินัยว่าอย่างนี้ มส. จะออกกฎให้สอดรับกับพระธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร


6. พระพุทธเจ้ามอบพระธรรมวินัยให้พุทธบริษัททั้ง 4 ร่วมกันดูแล ไม่ได้ให้แต่พระภิกษุฝ่ายเดียวในอดีตผู้ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้นั้นเป็นฆราวาสนะ  


7.พระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ไม่สามารถที่จะไปคัดง้างกับฝ่ายภิกษุที่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยหรือเป็นพระอลัชชีได้ 

ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย เอ่อ ... ถ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์อยู่ไม่เป็นไร  แต่หลังจากนั้นมาในสมัยพระเจ้าอโศกก็เกิดปัญหาจนกระทั่งพระเจ้าอโศกต้องมาจัดการร่วมกับเสนาบดี ร่วมกับอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย เพื่อที่ล้างอลัชชีออกไป 
8. ของไทยเราตั้งแต่รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 มาทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าแผ่นดินท่านดูแลในส่วนนี้ ลำพังจะให้พระภิกษุดูแลกันเองเป็นไปไม่ได้ครับ


9. มีกรรมการมหาเถรหลายรูป ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยในข้อนี้อยู่ถึงไม่ยอมจะออกกฎมหาเถรสมาคม แต่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่านมีวัตรปฏิบัติที่ดีเลิศ สอดรับกับพระธรรมวินัยทุกข้อโดยเฉพาะข้อนี้ 


10. ถ้าเราเอาพระธรรมวินัยมาตั้งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยสินพระภิกษุ แล้วก็โยงไปทรัพย์สินวัดนั้นด้วยปัญหามันเกิดขึ้นจากเหตุนี้ ก็ต้องออกกฎหมายใหม่ ออกกฎกระทรวง ออกอะไรก็ได้ 

เพื่อที่จะเอื้อเฟื้อให้พระภิกษุปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ก็จะเป็นการส่งเสริมศาสนา !


บทสัมภาษณ์

พระเทพปฏิภาณวาที


กรณีปฏิรูปตรวจสอบบัญชีวัด เพราะพระธรรมวินัยเอาไม่อยู่จึงต้องมีกฎหมายเข้ามาบริหารจัดการ มส.รับรู้แต่ละเลย ?

หนึ่งคุณต้องมีทัศนคติที่ดีต่อคณะสงฆ์ซะก่อน อาตมารู้สึกว่าบางคนพูดถึงพระไม่ดีสักเรื่อง ถามว่าแล้วการปกครองคณะสงฆ์ในเมืองไทยจะอยู่ได้อย่างไร

การออกกฎหมายตั้งแต่ พรบ. ซึ่งต้องเกิดแต่กษัตริย์จนถึงปัจจุบันนี้มันก็ครอบคลุมอยู่แล้ว  การที่ไปบอกว่าพระผิดพระธรรมวินัย มส. ผิดอย่างนั้นอย่างนี้ นี่เขาเรียกด่ากันฟรีๆ เพราะรู้ว่าพระไม่เอาเรื่องอยู่แล้ว 

เอาเป็นเฉพาะกรณีสิว่าเรื่องอะไร เช่น กรณีบัญชีวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ไวยยาวัจกร ซึ่งเป็นนักกฎหมายประจำที่นั่น กรรมการวัด เขาก็ทำกันอยู่

ถึงเดือนกรกฎาคมทุกปี เจ้าคณะอำเภอจะต้องประชุมแล้วก็จะตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละวัดในอำเภอ ใช้จ่ายเงินอย่างไร มีรายรับมาจากไหน ส่วนมากรายรับมันก็จะมาจากความนับถือระหว่างประชาชนกับวัดนั้นๆ 

แล้วก็บัญชีก็จะส่งมาที่สำนักงานพระพุทธศาสนา บัญชีแต่ละวัดเป็นสิ่งที่รายงานได้ แต่เปิดเผยไม่ได้ !

มันไม่มีบัญชีบริษัทไหนเขานำมาเปิดเผย ยกเว้นบริษัทที่มีปัญหา ตำรวจ ดีเอสไอ จะไปสอบสวนต้องมีหมาย ต้องมีคดี มีผู้ร้องเรียนเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ร้องเรียนลอยอย่างนี้ไม่เป็นกฎหมายหรอก 
กรณีของราชการที่มาเกี่ยวข้องกับวัดคุณลองคิดดูสิว่า

ราชการระเบียบเปรียะขนาดนั้นน่ะ ในวงราชการยังมีคอรัปชั่นตรวจสอบขนาดนั้นยังคอรัปชั่น คุณไปดูคนของคุณซะก่อนว่า...

คนที่คุณผลิตมาในระบบราชการนี่มาทำอะไรกับพระ! 

เพราะฉะนั้นกรณีหนึ่งๆ นี่ไม่ได้หมายความว่า มหาเถรสมาคมแย่ ปราชิก สะสมเงิน โอ้... หนักไปหน่อยมั้ง มันเป็นการปรับปรุงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ หรือว่าเป็นการบ่อนทำลายกัดกร่อนกันเรื่อยๆ 

ท่านทั้งหลายท่านต้องคิดแล้ว 

พระทั้งหลายที่ท่านสร้างวัดนี่ท่านทำเพื่อใคร ท่านทำเพื่อประชาชน  พระเองอยู่กุฏิเล็กๆ ไปดูสิปีหนึ่งๆ เงินสงเคราะห์สังคมทั้งหมด แต่ละวัดจ่ายไปเท่าไหร่ คนเขาศรัทธาหลวพ่อองค์นี้ สมภารองค์นั้น เขาก็เสียสละมาบริจาค ท่านก็เอาไปใช้ คนผู้บริจาคย่อมตรวจสอบกันเอง


เพราะฉะนั้นจะวิจารณ์อะไรขอให้พวกเราใจเย็นๆ คำว่า มหาเถรสมาคม(มส.) เป็นองค์กรยิ่งใหญ่นะ ถ้าเขาไม่ดีก็อยู่ไม่ได้ เพราะฆราวาสมันบีบพระหนักเข้ามาขนาดนี้ จะต้องแก้ไอ้นั่น ออกบัญญัติไอ้นี่

ฆราวาสดีๆ เขาช่วยกันเป็นหูเป็นตาอยู่แล้ว ทรัพย์สินแต่ละส่วนที่ดงที่ดินมีกฎหมายกำกับอยู่ เพียงแต่ว่าบางกรณีเกิดแล้วก็ ยกรวบรวมเหมาเข่ง 

เช่นกรณีของเณรปลื้มใช่ไหม อันนั้นเป็นกรณีที่ฆราวาสเขาไปหาผลประโยชน์ มันก็เป็นโอกาสดีที่จะสางปัญหา 

ถ้าจะเอากฎหมายไปควบคุมพระธรรมวินัยที่เป็นทรัพย์สินต่างๆ ว่าต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับลักษณะของบ้านเมือง เขาก็ทำกันมาแล้วไปดูสิเล่มเบ้อเริ่ม แต่ละเล่มเขาจะระบุอำนาจหน้าที่ไว้ มีทั้งประกาศ คำสั่งมหาเถรสมาคม ทุกวันเราทำงานกันอยู่นะมีพระผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องจึงไม่กล้าไปตัดสินปัญหาที่หมักหมมจนเลยเถิดมาถึงวันนี้ ?

ฉันถามคุณหน่อยคุณ 2 คน เคยทำบุญบ้านไหม คุณนิมนต์พระวัดไหนละ ถ้าเราจะเห็นว่าพระควรจะได้รับเงินอุดหนุน คือ ถวายเป็นเงินบำรุงวัดไปใช้สอยเป็นจีวร เสนาสนะ ยารักษาโรค ซ่อมกุฏิ ซ่อมวัดคุณเป็นผู้ถวายมา 

คุณเป็นผู้ตรวจสอบคนแรก  

เพราะฉะนั้นคิดแล้วแบบคนที่จะปรับโลกทั้งโลกให้เข้ากับตัวเอง กับคิดแบบคนที่เป็นนักบริหารมันคิดคนละแบบ พระศาสนาเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีพระธรรมวินัย บ้านเมือง และกฎหมายที่ดี

แล้วขอความกรุณาอย่าด่าพระแบบเหมารวมนะ พระไม่โต้ตอบ ไม่ใช้คำหยาบ ไม่เคยโจมตีใคร ถ้าไปพูดถึงศาสนาอื่นแบบนี้อะไรเกิดขึ้นละท่าน ?


12 วัดที่ถูกตรวจพบ มีพิรุธจริงๆ จะทำอย่างไรให้วัดภาพรวมทั้งหมดใสสะอาด ?

ก็นี่ไงปัญหาที่เกิดขึ้น มันต้องสะท้อนระบบราชการไปทำอะไรกับวัดไว้ ไม่ใช่มาโทษพระ เมื่อมีการโอนเงินก็ต้องดูเส้นทางเงินสิ เงินที่โอนไปกระจายออกไปไหน ดูว่ามันกลับไปหาเจ้าอาวาสไหม

ในโลกใบนี้มีวันไหนที่มนุษย์ไม่มีปัญหาในการปกครอง ในองค์กรบ้าง มันก็ต้องแก้ไปทีละเปราะไม่ใช่ว่า โอ้โฮ ... จะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้น ประเทศไทยนี่มีสังฆราชบริสุทธิ์องค์เดียวสังฆราชไม่รับเงิน

เขามีปัจจัย 4 ถวายเป็นเช็คของขวัญ เอาเข้าบัญชีเป็นปวารณาบัตรก็รับทุกองค์นั่นแหละ

แต่ว่าวิธีการรับจะบริหารอย่างไร ต่อมาก็จะมีคนมาขอเงินสมเด็จพระสังฆราช ทุกองค์จะต้องมีการมาขอการสงเคราะห์

บางเรื่องวัดให้การสงเคราะห์ไม่ได้ ก็มีปัจจัยที่โยมถวายพระมา อย่างเมื่อวานนี้อาตมาบริจาคให้โรงเรียนไป 7 หมื่น คนมาขอความสงเคราะห์จากพระนี่มันไม่ใช่เงินเล็กๆ นะ  เราอยู่เพื่อตัวเองอยู่ทำไม ต้องอยู่เพื่อคนอื่นเขาบ้าง  

อย่ามองภาพพจน์ผิดแล้วเหมารวมทั้งประเทศ มันเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอย่างหัวรุนแรง และซ้ำซาก


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
พระเทพปฏิภาณวาที
ผช.เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายการ Wake up news VoiceTV 21
ฟังเจ้าคุณพิพิธ ปมตรวจบัญชีวัดอย่าเหมาเข่งพระทั้งประเทศ ฟังเจ้าคุณพิพิธ ปมตรวจบัญชีวัดอย่าเหมาเข่งพระทั้งประเทศ Reviewed by สารธรรม on 11:04 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.