วิบัติภัยในบาตรพระ ขยี้ปมเงินทอนเผยกลโกงฉบับสมบูรณ์


HIGHLIGHTS

➤ คนที่คุณผลิตมาในระบบราชการ มาทำอะไรกับพระ!  ระเบียบเปรียะขนาดนั้น ตรวจสอบกันขนาดนั้น ในวงราชการยังมีการคอรัปชั่น คุณไปดูคนของคุณซะก่อนว่าคนที่คุณผลิตมาในระบบราชการมาทำอะไรกับพระ

เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ ให้ไปโอนเงินดังกล่าวออกจากบัญชีวัด อาตมายอมไปโอนให้เพราะคิดว่าไม่น่าใช่เงินที่ถูกต้อง ในขณะที่โอนเงินก็ถูกกันไม่ให้ทราบว่าโอนเงินไปให้ใคร

➤ ในสมัยนั้นเป็นการทำสัญญาว่าจ้างระหว่าง กรมการศาสนากับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยที่วัดไม่เคยได้รับเงินไว้ในมือเลย

➤ มีการโอนเงินมายังบัญชีของวัด เพื่อจ่ายค่างวดการก่อสร้างในแต่ละงวด แล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนา ก็จะโทรมาบอกให้วัดโอนเงินกลับไปยังผู้รับเหมาทันที 

➤ ในบางครั้งผู้รับเหมา ก็แจ้งให้โอนไปหลายบัญชีก็มี ซึ่งวัดก็โอนไปตามคำสั่งของผู้รับเหมา ทางวัดไม่เคยได้รับเงินทอนจากงบประมาณแต่อย่างใด 


อ่านเรื่องราวกลโกงฉบับสมบูรณ์


พระเทพปฏิภาณวาที ผุ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวาราม กทม.


กรณีของข้าราชการ

ที่มาเกี่ยวข้องกับวัด คุณลองคิดดูสิว่าราชการ

ระเบียบเปรียะขนาดนั้นน่ะ ในวงราชการยังมีคอรัปชั่น ตรวจสอบขนาดนั้นยังคอรัปชั่น คุณไปดูคนของคุณซะก่อนว่า

คนที่คุณผลิตมาในระบบราชการนี่มาทำอะไรกับพระ! 

เพราะฉะนั้นกรณีหนึ่งๆ นี่ไม่ได้หมายความว่า มหาเถรสมาคมแย่ ปราชิก สะสมเงิน โอ้... หนักไปหน่อยมั้ง มันเป็นการปรับปรุงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ หรือว่าเป็นการบ่อนทำลายกัดกร่อนกันเรื่อยๆ 


พระอธิการทวี ธัมฺมทินโน เจ้าอาวาสวัดเล็บกระรอก อ.สวี จ.ชุมพร
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dailynews.co.th/regional/579459 

เจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธฯ 

มาหาอาตมาเมื่อเดือน ธ.ค. 2558  

บอกว่าจะจัดงบประมาณให้ 2 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงโบสถ์ บังคับให้เซ็นเอกสารแต่อาตมาไม่ยอมเซ็น 

ต่อมาในเดือนเดียวกัน ได้มีพระชั้นปกครองใน อ.สวี มาบอกให้ไปเปิดบัญชีธนาคารในนามของวัด และมีเงินโอนเข้ามา 2 ล้านบาท เพียง 20 วัน

จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ พร้อมพระชั้นปกครององค์เดิม ให้ไปโอนเงินดังกล่าวออกจากบัญชีวัด อาตมายอมไปโอนให้เพราะคิดว่าไม่น่าใช่เงินที่ถูกต้อง และในขณะที่โอนเงินก็ถูกกันไม่ให้ทราบว่าโอนเงินไปให้ใคร

ต่อมามีการพยายามให้อาตมาเซ็นเอกสาร และมอบเงินให้ 4 แสนบาท แต่อาตมาไม่ยอมเซ็น และไม่ยอมรับเงิน เนื่องจากการสร้างโบสถ์ของวัดได้จากเงินบริจาคทั้งสิ้น 


แต่เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ 

มาถ่ายภาพโบสถ์ซึ่งดูไม่ชอบมาพากล อาตมาจึงไม่ร่วมมือด้วย ! 

นอกจากนี้บางวัดก็โดนกระทำเช่นเดียวกัน แต่เจ้าอาวาสไม่กล้าออกมาเปิดเผย อาตมาเห็นว่าในเมื่อเป็นถึงเจ้าอาวาสและเป็นพระ ถ้าไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่สมควรเป็นเจ้าอาวาส 

อาตมาคิดจะลาสิกขา

แต่เมื่อเห็นเจ้าคณะจังหวัดชุมพร ออกมาเปิดเผยเรื่องเงินทอน และแฉขบวนการโกงเงินงบประมาณจึงตัดสินใจเปิดเผยเรื่องนี้แก่สาธารณชนให้ทราบ

อีกทั้งเจ้าคณะจังหวัดชุมพร ได้ขอร้องว่าอย่าเพิ่งลาสิกขา ขอให้อยู่สู้ด้วยกันเพื่อพระพุทธศาสนา อาตมาจึงตัดสินว่าจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไป 

ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีคนบอกให้อาตมาไปแจ้งตำรวจมาคุ้มครองหรือติดกล้องวงจรปิด เพราะจะมีคนมาฆ่าที่ไม่ร่วมมือด้วย แต่อาตมาไม่กลัว อีกทั้งไม่มีเงินไปจ่ายเบี้ยเลี้ยงตำรวจ หรือซื้อกล้องวงจรปิดด้วยพระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร วัดราชบุรณะ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dailynews.co.th/regional/579459

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2532 

จนถึงปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารต่างๆ ภายในวัดเริ่มตั้งแต่อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม ในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี โดยการประสานงานของ นายสุวโรช พะลัง ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์

ในสมัยนั้น เป็นการทำสัญญาว่าจ้างระหว่าง กรมศาสนากับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยที่วัดไม่เคยได้รับเงินมาไว้ในมือเลย 

ต่อมาได้มีการขอเงินงบประมาณอุดหนุนวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนา ในการก่อสร้างโบสถ์ และต่อเติมอาคารหอประชุมฯ  แต่การจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นการดำเนินการ ระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับวัด 

ทั้งยังมีการโอนเงินมายังบัญชีของวัด เพื่อจ่ายค่างวดการก่อสร้างในแต่ละงวด เมื่อโอนมาเข้าบัญชีวัดแล้ว เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนา ก็จะโทรมาบอกให้วัดโอนเงินกลับไปยังผู้รับเหมาทันที 

สรุปได้ว่าวัดราชบุรณะ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นจากปี 2554 เป็นต้นมา

เมื่อมีการโอนเงินตามที่วัดขออุดหนุนจาก พศ. ทางวัดต้องจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ก็ได้นำไปบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ ซึ่งมีปรากฏเนื้องานและหลักฐานการจ่ายเงินวัด

ส่วนผู้รับเหมาจะไปจ่ายเงิน

ให้ใครในสำนักงานพุทธศาสนาทางวัดไม่ทราบได้ ?

เพราะในบางครั้งผู้รับเหมา ก็แจ้งให้โอนไปหลายบัญชีก็มี ซึ่งวัดก็โอนไปตามคำสั่งของผู้รับเหมา  ทางวัดไม่เคยได้รับเงินทอนจากงบประมาณแต่อย่างใด 

ที่สำคัญในส่วนของวัดราชบุรณะ ได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารทุกครั้ง ว่าเป็นไปตามงบประมาณหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องตามแบบก็ยอมรับว่าถูกต้อง


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
เดลินิวส์ ออนไลน์
VoiceTV 21 : wake up news
วิบัติภัยในบาตรพระ ขยี้ปมเงินทอนเผยกลโกงฉบับสมบูรณ์ วิบัติภัยในบาตรพระ ขยี้ปมเงินทอนเผยกลโกงฉบับสมบูรณ์ Reviewed by สารธรรม on 05:23 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.