ลูกติดอินเตอร์เน็ต


HIGHLIGHT
♦ยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่คนส่วนใหญ่เสพสื่อต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต เราต้องยอมรับว่าสื่อมีทั้งคุณและโทษถ้าใช้ไม่เป็นก็ตกเป็นทาสได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
♦กรณีของเด็กวัยรุ่นยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ พ่อแม่จึงควรกำหนดเวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตอย่างชัดเจน เช่น เวลาเป็นเวลาทบทวนหนังสือเรียน เวลาเป็นเวลาสวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งการตั้งกฎเรื่องเวลา สามารถแก้ปัญหาเรื่องเด็กติดทีวี ติดอินเตอร์เน็ตอย่างได้ผลมาแล้วหลายครอบครัว
♦อย่าให้ลูกนอนดึก เพราะเด็กจะตื่นสายทำให้เช้ามาพ่อแม่ก็ต้องดุลูกมีปากเสียงกันแต่เช้า ซึ่งเท่ากับฝึกลูกให้เถียงพ่อแม่ ฝึกให้เขามีเหลี่ยมมีคู และโกหกเก่ง
♦การฝึกให้ลูกทำอะไรเป็นเวลา จะทำให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นมาก เมื่อเด็กโตขึ้นเขาจะรู้จักแบ่งเวลาเป็น มีเหตุผล ไม่ทำอะไรตามอารมณ์
♦การกำหนดเวลาอ่านหนังสือ เวลาตื่น เวลานอน ให้ลูกจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจของเด็กด้วย เพราะเด็กบางคนตัดสินได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด แต่ตัดใจจากการทำผิดทั้งที่รู้ไม่ได้ จึงสร้่างปัญหาให้สังคมเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
สาเหตุก็เพราะเขาไม่เคยถูกฝึกการตัดใจ จากสิ่งที่ถูกใจเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง
♦การที่บ้านใดตั้งกฎเหล็กเรื่องเวลาไว้เป็นกติกาประจำบ้าน จะเป็นการฝึกให้ลูกตัดสินได้ ตัดใจเป็นตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้เด็กตัดสินใจในทุกเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีข้อมูล หลักการ เหตุผล และหลักฐานอ้างอิงรองรับ
เด็กจึงเป็นคนที่เฉลียวฉลาดพร้อมต่อการทำงานใหญ่ได้ในอนาคต.!
ขอบคุณข้อมูลจาก
หนังสือครอบครัวอบอุ่น โดย ส.ผ่องสวัสดิ์
www.Pixabay.com
ลูกติดอินเตอร์เน็ต ลูกติดอินเตอร์เน็ต Reviewed by สารธรรม on 18:58 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.