บารมี 3 ที่ได้จากการสวดมนต์เป็นประจำ


การจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ารู้ล่วงหน้าว่าทำแล้วจะได้อะไรก็จะทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมากมายทีเดียวการสวดบท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ก็อยู่ในเงื่อนไขนี้ด้วยเช่นกัน

เมื่อเราสวด "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" สิ่งที่จะได้อย่างน้อย 3 ประการคือ

1. ได้บุญ เมื่อเราเริ่มสวด บุญก็เริ่มเกิดบุญ คือ ความสงบ เพราะเมื่อเราสวดจะเกิดสมาธิขั้นต้นคือ "ขณิกสมาธิ" เมื่อเกิดสมาธิก็จะเกิด "บุญ" คือ ความสุขแล้วบุญก็เริ่มกัดกร่อนความขุ่นหมองออกจากใจ ให้เป็นใจที่ผ่องใสสะอาด บุญนี้แหละ คือ เครื่องกลั่นใจที่ดีที่สุด2. ได้บารมี บารมีเป็นกำลังใจชนิดพิเศษเปรียบเหมือนกับความร้อนสูงที่เปลี่ยนเหล็กธรรมดาให้เป็นเหล็กกล้าเปลี่ยนจากใจธรรมดาให้เป็นใจกล้าที่สามารถเอาชนะศัตรู คือ กิเลสได้

บารมีที่ได้อย่างน้อย 3 อย่าง

1). วิริยะบารมี เพราะเป็นบทสวดที่ยาวต้องอาศัยความเพียรไม่น้อยเลย

2). ขันติบารมี ต้องอาศัยความอดทนควบคู่ไปด้วยกัน วิริยบารมีจึงจะสำเร็จ

3). สัจจบารมี 
ต้องเป็นคนจริง คนไม่จริงยากที่จะสวดได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อสวดมากๆ จนกลายเป็นบารมีแล้วเราจะสามารถอธิษฐานเป็นสัจจบารมีได้ เช่น เราสวดวันละ 3 จบไม่ขาดเลยเป็นเวลา 1 ปี หากชีวิตต้องการความช่วยเหลือบางอย่างก็สามารถระลึกน้อมเอาการสวดมนต์มาเป็น "สัจจบารมี" ให้เป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย์ในชีวิตได้

3. ได้ปัญญา เมื่อเราสวดอย่างเข้าใจความหมายก็ย่อมได้ปัญญาด้วย และด้วยอำนาจของสมาธิ ก็ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้อย่างมาก ที่จะพัฒนาจากปัญญาธรรมดา เป็นภาวนามยปัญญาหรือวิปัสสนาญาณ นั่นย่อมหมายถึงสิ่งที่ท่านเรียก สวดมนต์จนเห็นธรรมเมื่อมีฝนพืชนานาพันธ์ก็เติบโตงดงาม เมื่อมีศรัทธาในธรรมที่จะสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ถึงเป้าหมายย่อมได้ชื่อว่าเรามีฝนในหัวใจแล้ว 

ไม่นานนักความดีความสำเร็จ จักงอกงามเต็มบริบูรณ์ในหัวใจในชีวิตของเรา

ขอบคุณข้อมูลจาก
claremai.blogspot.com
ภาพดีๆ 072
บารมี 3 ที่ได้จากการสวดมนต์เป็นประจำ บารมี 3 ที่ได้จากการสวดมนต์เป็นประจำ Reviewed by สารธรรม on 00:31 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.