หัวใจครอบครัว


มีคำกล่าวว่า ความรักสร้างครอบครัว
ความรัก งอกงามขึ้นในใจก่อนแล้วจึงเติบโต แผ่กิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผลเป็นครอบครัว หากดูเพียงผิดเผินแล้วความรักเพียงอย่าเดียว อาจดูหมือนจะเพียงพอทำให้ครอบครัวมั่นคงได้ 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความรักอย่างเดียวไม่พอ เพราะความรักมีทั้งช่วงเวลาผลิบานและเหี่ยวแห้งลงไป ถ้าหากวันใดความรักเหี่ยวแห้งลง คราบครัวมิพ้นต้องยืนต้นตายตามไปด้วยหรือ

ความรัก เป็นเหมือนเมล็ดพันธ์ุเริ่มต้นของครอบครัว แต่ความยืนต้นของครอบครัวนั้น มิได้อาศัยเพียงความรักจะต้องอาศัยน้ำ แสงแดด ปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารหลัก และพลังงานชีวิตให้ความรักนั้นยืนต้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และมีความสุขได้
ธาตุอาหารหลัก และ พลังงานชีวิต นี่แหละ เป็นส่ิ่งที่คนมีความรักจำเป็นต้องศึกษาให้รู้ว่าคืออะไร แล้วพยายามสร้าง และสะสมไว้เป็นเสบียงให้แก่ชีวิตคู่มากที่สุด
หากแม้วันใดความรักอาจเหี่ยวแห้งลงไป แต่หัวใจของครอบครัวก็ยังคงเต้นอยู่ต่อไปได้ และความรักนั้นก็จะยังมีโอกาสฟื้นคืนมาใหม่ได้เหมือนอย่างที่เคยรักกัน
ถ้อยคำต่างๆ ที่เอ่ยอ้างมาทั้งหมดนั้นเพียงต้องการกระตุ้นเตือนให้ได้คิดว่า วันนี้เราเตรียมพร้อมแค่ไหนกับการดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด

คำว่าเตรียมพร้อมนั้นหมายถึง?
การได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ และปรับนิสัยใจคอให้พร้อมต่อการรับผิดชอบเรื่องต่อไปนี้มาล่วงหน้าอย่างดีแล้วเริ่มตั้งแต่ทำอย่างไร
รากฐานของครอบครัวจึงมั่นคง เลี้ยงลูกอย่างไรคนในบ้านจะไม่ติดอบายมุข คำสอนใดที่ะชี้ใ้หลูกรู้จักคุณค่าของชีวิตที่ถูกต้อง และในยามบั้นปลายชีวิตจะวางต้นตนอย่างไรให้เป็นที่รักเคารพของลูกหลานในครอบครัว
คำถามเหล่านี้คือชีวิตจริงที่จะต้องเผชิญต่อไปข้างหน้า และการเตรียมพร้อมของคุณ คือคำตอบว่า คุณรักคนที่ฝากชีวิตไว้ด้วยกันแค่ไหน
Click > หนังสือเสียง:ครอบครัวอบอุ่น ตอน หัวใจครอบครัว
ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือครอบครัวอบอุ่น โดย ส.ผ่องสวัสดิ์ , Pixabay.com
หัวใจครอบครัว หัวใจครอบครัว Reviewed by สารธรรม on 19:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.