คนมีบุญมาเกิด

เด็กที่ถูกทำแท้ง ถ้ามองกันผิวเผินจะพบว่าตัวเด็กเองก็ไม่รู้เรื่อง  ผิดที่พ่อแม่ไม่ตั้งใจจะให้เกิดก็เลยไปทำแท้งเด็กคนนั้นจึงอายุสั้น แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงสอนให้มองตื้นเผินเช่นนั้น ทรงสอนให้มองลึกและตั้งข้อสังเกตว่า
"ในโลกนี้มีพ่อแม่ตั้งเยอะแยะ แต่ทำไมเด็กคนนี้ ช่างเจาะจงมาเกิดในท้องของแม่ที่ปรารถนาจะทำแท้งด้วย "

ความแตกต่างของคนในโลกนี้เกิดจาก ผลกรรมในอดีต และผลกรรมในปัจจุบัน ทั้งสิ้น ผลกรรมที่ติดตัวมาในอดีตเราแก้ไขไม่ได้ ส่วนผลกรรมในปัจจุบันเราสร้างขึ้นใหม่ได้ ฉะนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงมีว่า ละเว้นความชั่ว ทำความดี กลั่นจิตใจให้ผ่องใส 
ผลจากการกระทำความดีทั้ง 3 อย่างนี้ จะส่งผลให้เราพบความสุขทันทีที่ได้ทำ และจะตามส่งผลให้สุขยิ่งขึ้นในภพชาติเบื้องหน้า
ถ้าพ่อแม่ต้องการคนมีบุญมาเกิดเป็นลูกก็ต้อง ทำแต่ความดี ละเว้นอบายมุข หมั่นสวดมนต์ภาวนาทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ เพื่อเป็นหลักประกันว่าบุญในตัวของพ่อแม่ กับบุญในตัวลูกที่มาเกิดมีปริมาณใกล้เคียงกัน จึงจะทำให้พ่อแม่ได้ลูกมีบุญมาเกิดเป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นมิ่งขวัญกำลังใจของครอบครัวสืบไป
Click > หนังสือเสียงครอบครัวอบอุ่น ตอน คนมีบุญมาเกิด https://www.youtube.com/watch?v=M4tq6iBqO_E
ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือครอบครัวอบอุ่น โดย ส.ผ่องสวัสดิ์ , Pixabay.com
คนมีบุญมาเกิด คนมีบุญมาเกิด Reviewed by สารธรรม on 05:25 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.