เดินธรรมยาตราได้บุญอย่างไร.?


ธรรมยาตรา แปลว่าอะไร?
ยาตรา แปลว่า การเคลื่อนๆ ที่ เคลื่อนขบวน
ธรรมยาตรา จึงแปลว่าการเคลื่อนที่ เคลื่อนขบวน เป็นการเดินเคลื่อนขบวนเพื่อเผยแผ่ธรรม

หากเป็นกิจกรรมในทางโลกมีการปล่อยขบวน Rally เช่น มีการวิ่งมาราธอนเป็นพันเป็นหมื่นคน นั้นก็เป็นการปลุกกระแสเรื่องกีฬาบ้าง เรื่องการกุศล เรื่องการบริจาคเพื่อการต่างๆ บ้าง
แต่ว่า ธรรมยาตรา เป้าหมายชัดเจนว่า เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรม ดังนั้นคณะสงฆ์ที่เคลื่อนขบวนก็จะอยู่ด้วยอาการสงบสำรวม ยังความศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่พบเห็น

การเดินธรรมยาตรา พระภิกษุที่เดินจะได้บุญหรือไม่อย่างไร?

ได้บุญทั้ง ญาติโยม ที่มาต้อนรับพระ แล้วเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย แสดงความเคารพบูชาในพระรัตนตรัย ยอมตากแดดไม่กลัวร้อนเอาดอกไม้มาโปรยต้อนรับ บุญกุศลก็เกิดขึ้นจากใจที่ศรัทธาเลื่อมใสเต็มเปี่ยมนั่นเอง


ส่วน พระภิกษุ ที่เดินเองท่านก็ได้บุญ เพราะท่านเดินด้วยความสงบสำรวม แล้วท่านก็ทำสมาธิไปด้วยคล้ายๆ เดินจงกลม

พอเห็นญาติโยมที่ต้อนรับอยู่สองข้างทาง ความศรัทธาของญาติโยมเป็นการกระตุ้นให้ตัวท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษไม่วอกแวก ใจดิ่งเข้าไปในกลางของกลางอย่างเดียวบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับพระภิกษุที่เดินด้วยในฐานะที่เป็น "เนื้อนาบุญ"

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
ธรรมะจับใจ โดย พระปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ)
ภาพดีๆ 072 https://photoofdays.blogspot.com/
เดินธรรมยาตราได้บุญอย่างไร.? เดินธรรมยาตราได้บุญอย่างไร.? Reviewed by สารธรรม on 01:05 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.