ภาพอันสดใสไพจิตร จากวัดพระธรรมกาย

ประกาศจากสำนักสื่อสารองค์กร 

วัดพระธรรมกาย งดการแถลงข่าว
ในวันที่ 12 มีนาคม 2560


สำคัญและทรงความหมาย

เพื่อให้ความร่วมมือจากทางราชการ และเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงของดให้สื่อมวลชนเข้าทำข่าวในพื้นที่มูลนิธิธรรมกายจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง.!

ประกาศนี้อาจทำให้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน สรุปว่าเป็นความพ่ายแพ้ และเป็นบทอวสานของวัดพระธรรมกายเป็นชัยชนะอย่างเป็นรูปธรรมของ "ปฏิบัติการ"

เพราะเท่ากับสะท้อนว่า วัดพระธรรมกาย ได้แสดงการยอมจำนน ยอมรับต่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย มิได้ดำรงอยู่อย่างเป็น "รัฐอิสระ" เหมือนที่เคยเป็นเป็นเช่นนั้นจริงหรือ.?

ก็บอกแล้วว่าการจะสรุปและลงความเห็นว่า.. 

ปฏิบัติการตลอด 23 วันประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรจะดูจากคำพูดไม่ได้จำเป็นต้อง “ตรวจสอบ” จากสภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติ ของการแสดงออกลองตามไปดูกับสื่อออนไลน์ของธรรมกาย

ไม่ว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน ไม่ว่า นพ.มโน เลาหวณิช ย่อมจะเห็นการเคลื่อนไหวอันอึกคักสะท้อนความปีติ สะท้อนความปราโมทย์เป็นความปีติเมื่อญาติโยมที่ทะยอยเดินทางจากตลาดกลางคลองหลวง เข้าไปภายในวัด

มืออันพนมมีดอกบัวสีหน้าชื่นบานเป็นความดีใจที่ได้เดินทางเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายโดยไม่ถูกสกัด ขัดขวาง เหมือนกับเมื่อ 20 วันที่ผ่านมาอุบาสก อุบาสิกา 

เหล่านี้ดีใจกับอะไร.?

ท่าทีของอุบาสก อุบาสิกา ที่เดินพนมมือเข้าวัดพระธรรมกายพร้อมกับดอกบัวสะท้อนการยอมจำนน รับกับความพ่ายแพ้อย่างนั้นหรือ.?

ตรงกันข้าม เสียงสวดมนต์อันพร้อมเพรียงกันกลับดังกระหึ่มจากมหาเจดีย์เพียง 1 วันเป้าหมาย 30,000,000 จบก็บรรลุ.!

ไม่เพียงแต่เป็นการสวดในหมู่ อุบาสก อุบาสิกา อันเป็นแฟนคลับของวัดเท่านั้นหากแม้กระทั่ง ตำรวจ ก็ยังร่วมสวดใครที่สวดยังไม่คล่องยังมีการแจกหนังสือธัมมจักกัปปวัตนสูตรให้

พิธีกรรมอันเคยปฏิบัติก็ยังปฏิบัติต่อไปนี่จึงมิได้เป็นชัยชนะ นี่จึงมิได้เป็นความพ่ายแพ้ 

หากแต่เป็นภาพสะท้อนแห่งความเป็นเอกภาพระหว่างพุทธศาสนิกชนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพระ สามเณร ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส


ขอบคุณข้อมูลจาก
www.matichonweekly.com E-DUANG

ภาพอันสดใสไพจิตร จากวัดพระธรรมกาย ภาพอันสดใสไพจิตร จากวัดพระธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 23:06 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.