มส.เคาะร่วง.! ไม่ผ่าน พ.ร.บ.ฉบับอันตราย ฆราวาสคุมพระ


มส.ไม่เห็นด้วยร่างกฎหมาย

ฉบับ รัฐฆราวาสคุมพระ

ที่ประชุม มส.ไม่เห็นด้วยเนื้อหาร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ฉบับ รัฐบาลหลายมาตราให้อำนาจฆราวาสคุมพระ นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศได้ พร้อมมีมติให้ผู้แทนมหาเถรฯ พิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียดก่อนแจ้งรัฐบาลอีกครั้ง


วันนี้(13 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ หรือให้มีผลบังคับใช้จำนวน 25 ฉบับ

โดย 1 ใน 25 ฉบับมีร่างพ.ร.บ.อุปภัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.....ร่วมอยู่ด้วยนั้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้นำร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.....ที่ฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และคณะ
กรรมการกฤษฎีกาดำเนินการแก้ไขในรายมาตราเรียบร้อยแล้ว

กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ในฐานะประธานการประชุม มส. ทรงทราบ และที่ประชุม มส.ได้พิจารณาเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.นี้แล้ว

ไม่เห็นด้วย

ให้แก้ไขฆราวาสคุมพระ.!

ยังไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่ถูกแก้ไข เพราะส่วนใหญ่เป็นการให้ฆราวาสมาคุมพระ โดยเฉพาะในมาตรา 5 คณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา (3) ที่เดิมผู้แทน มส.เป็นพระ แต่ไปแก้ไข เป็นพระหรือฆราวาสก็ได้

ที่สำคัญ

ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้.!

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังจากที่ประชุม มส.พิจารณาเนื้อหาแล้วได้มีมติตั้งผู้แทน มส. 3 รูป ประกอบด้วย พระพรหมมุนี พระพรหมบัณฑิต พระพรหมโมลี มาพิจารณาเนื้อหาโดยละเอียดอีกครั้ง

เนื่องจาก มส.เห็นว่า ฝ่ายกฎหมายฯ คสช.ได้แก้ไขเนื้อหามามากพอสมควร อาจจะส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา ที่สำคัญหากกฎหมายมีผลใช้บังคับอาจเกิดปัญหาตามมาได้ 

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการพิจารณาเสร็จแล้วให้รายงานที่ประชุม มส.รับทราบก่อนให้ พศ.แจ้งกลับไปยังรัฐบาล.!


เจาะ 8 มาตราอันตราย.?

สำหรับ ร่างพ.ร.บ.อุปภัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ... มีทั้งหมด 31 มาตรา เช่น 

มาตรา 5 คณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา มีนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน

มีกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ทรวง กรมต่างๆ ผู้แทนมหาเถรสมาคมแต่งตั้งจากพระภิกษุ หรือฆราวาส จำนวน 3รูป /คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

มาตราที่ 11 อำนาจหน้าที่
1.กำหนดแนวทางอุปภัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา
2.พิจารณาความเห็นชอบมาตรการและแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาต่อคณะรัฐมนตรี
3.สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์
4.ส่งเสริมการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมตามพ.ร.บ.นี้

มาตรา 16 ให้มีกรรมการอุปถัมภ์คุ้มครองระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต ฝ่ายละ 1 รูป

มาตรา 22 ตั้งพระวินยาธิการ

มาตรา 28 ให้พระวินยาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 29 และมาตรา 30 
โทษผู้ขัดขวางไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพระวินยาธิการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 31 ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจออกระเบียบและประกาศ เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ เป็นต้น


ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.dailynews.co.th/education/561481
จันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 17.54 น.
มส.เคาะร่วง.! ไม่ผ่าน พ.ร.บ.ฉบับอันตราย ฆราวาสคุมพระ มส.เคาะร่วง.! ไม่ผ่าน พ.ร.บ.ฉบับอันตราย ฆราวาสคุมพระ Reviewed by สารธรรม on 04:49 Rating: 5

7 ความคิดเห็น:

 1. สาธุ อนุโมทนา ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช. สมเด็จพระราชาคณะ. พระผู้เป็นกรรมการ มส.ทุกรูปมา ณ ที่นี้ครับ

  ตอบลบ
 2. สาธุครับ เป็นมหากุศลที่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแม้จะต้องขัดใจกับฝ่ายอำนาจ ฯลฯ

  ตอบลบ
 3. ปัดตก พรบ.สงฆ์ แต่โดนเผด็จการมัดมือชก แต่งตั้งงสังฆฯ ก๊ากกกก โดนลักไก่แล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต่อการการแต่งตั้งหัวหน้าสงส์ มส.ไม่มีสิทธิ ต้องทำตามร่องที่เผด็จการกบฎได้ ทำไว้

   ลบ
 4. คณะสงฆ์ตัองปกครองหมู่สงฆ์ตามพระธรรมวินัยและกฎที่หมู่คณะสงฆ์ที่ได้รับการยอมรับจากสงฆ์ทั้งมวลพิจารณาบัญญัติขึ้นโดยยึดพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองที่ถูกต้องชอบธรรม,ฆารวาสไม่บังควรเข้าไปก้าวก่ายเพราะจะล่วงละเมิดพระธรรมวินัย

  ตอบลบ
 5. สงฆ์ต้องปกครองโดยสงฆื ฆารวาสไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ฆารวาสจะไปรู้ดีกว่าได้อย่างไร?


  ตอบลบ
 6. ขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในราชอาณาจักรไทย ขจรไปไกลทั่วทุกมุมโลก ให้เลิกฆ่าฟันกันซะที
  ผู้ที่คิดร้ายให้แพ้ภัยตัวเอง ผู้ที่คิดดีให้เจริญ เจริญ เจริญ ด้วยศีล สมาธิ ปัญญาเทอญ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.