We need Food.! แนะศิษย์ธรรมกาย ขอกาชาดสากล ICRC ช่วยเหลือ


การปิดล้อม (Be sieged) วัดพระธรรมกายจนนำไปสู่การขึ้นป้ายขออาหาร และน้ำดื่มจากฝากฝั่งวัดพระธรรมกายพระและศิษย์วัดจะแก้ไขอย่างไรให้ชอบด้วยกฎหมาย


๑.ในกรณีนี้ จะต้องใช้ the Fourth Geneva Convention, 1949 including the Common Article 3 เข้ามาแก้ไขเท่านั้น 

๒. โดยทางวัดพระธรรมกาย หรือ ตัวแทนหรือประชาชนคนไทยทั้งหลายไม่ประสงค์จะทะเลาะมีปากเสียงไม่ว่ากับฝ่ายใดต้องไปขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการกาชาดสากล หรือ ICRC หรือ The International Committee of the Red Cross ที่มีตัวแทนอยู่ที่ปากซอยนานา สุขุมวิทมาแก้ไขเท่านั้น 

๓. เราหรือประเทศไทยไปประกาศเป็นรัฐคู่ภาคีของ The Geneva Conventions, 1949 (ทั้งสี่สนธิสัญญา) มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๙๗ โน่นแล้ว 


๔. เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนย่อมมีสิทธิเต็มที่ 100% ที่จะร้องขอความช่วยเหลือนี้ตามสนธิสัญญาดังกล่าวเมื่อได้ขอความช่วยเหลือไปแล้ว เรื่องจะถูกนำไปถกกันในคณะกรรมการ คณะนี้ที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา และมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและ ยารักษาโรค 

๕. คณะกรรมการ ICRC จะส่งต่อเรื่องไปยัง EU ที่ประกาศกฎหมาย EU ให้มีผลบังคับใช้อยู่เหนือทุกๆ ประเทศใน ASEAN ตาม PROCEDURE ที่ EU โดยรัฐสภายุโรปได้ประกาศ และบังคับใช้ PROCEDURE นี้ในวันที่ ๑๕ มกราคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ 

๖. เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนบัดนี้จะต้องมีการสอบสวนทวนเรื่องราวโดย EU เพื่อนำไปชี้ขาด “ความเป็นอันธพาลของคณะ คสช. ที่เป็นบุคคลที่อยู่นอกกฎหมาย(Outlawed Group)” หรือ 

๗.  จะเรียกให้สวยทันสมัยตามสนธิสัญญาต้องเรียกว่าคนกลุ่มนี้เป็น The Trans - National Organized Crimes Organization ตาม(สนธิสัญญา) The Convention against Trans - National Organized Crimes, 2000 ที่อยู่ในความดูแลขององค์การสหประชาชาติ 

๘. ประเทศไทยได้ไปประกาศ เข้าเป็นภาคีของ สนธิสัญญาฉบับที่ว่านี้ และ ได้ลงนาม ให้สัตยาบันไปแล้วในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ปีค.ศ. ๒๐๑๓ 

๙. ในส่วนของเรื่องที่อยู่ในความดูแลของ EU ทาง EU ก็จะไปหยิบข้อบัญญัติของรัฐสภายุโรป ในวันที่ ๘ ตุลาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ มาพิจารณา พร้อมกับ เรื่องที่คณะกรรมการ ICRC สั่งให้ผู้ดูแลของ ICRC ในประเทศไทยสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นไว้ ๑๐. เรื่องที่ คณะกรรมการ ICRC ได้อนุมัติสั่งให้เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนของ ICRC เข้ามาดูแลเกี่ยวกับอาหารการกินของพระ และศิษย์วัดพระธรรมกาย


๑๑. โดยที่ไม่มีใครในประเทศไทย กล้าเข้าไปหน่วงเหนี่ยวขวางกั้นในเรื่องน้ำ หรือเรื่องอาหารและยารักษาโรคได้อีกต่อไป

โดย : Thanaboon ChiranuvatWe need Food.! แนะศิษย์ธรรมกาย ขอกาชาดสากล ICRC ช่วยเหลือ We need Food.! แนะศิษย์ธรรมกาย ขอกาชาดสากล ICRC ช่วยเหลือ Reviewed by สารธรรม on 05:10 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.