พลิกแผน.! ใช้พระเชือดพระ หลังฆราวาสจับสึกไม่ได้

การจับสึกพระธัมมชโย

ทำได้หรือไม่.?

ประเด็นนี้ดูเหมือนไม่มีใครอยากจะพูดเพราะเป็นสถานการณ์ที่ตกอยู่ในความหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ หรือนักการศาสนา รู้สึกเหมือนพูดแล้วตัวเองจะไม่ปลอดภัยนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของ  ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์  ผ่านรายการคมข่าว TV24

แต่เมื่อถามมาก็ขอพูดในหลักการ ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราเรามีพระธรรมวินัยเป็นหลัก มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นรอง นอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายสงฆ์ด้วย อย่างน้อยต้องมี 3 อย่างนี้มาพิจารณาร่วมกัน

ตามหลักพระธรรมวินัย

พระภิกษุรูปใดก็ตามถ้าต้องต้องคดีทางบ้านเมือง แล้วมีคนมาร้องกับองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ คือ มหาเถรสมาคม (มส.) ทาง มส. จะต้องตั้งองค์คณะมาคุยกันในเรื่องนี้ซึ่งเรียกว่า "พิจารณาอธิกรณ์"

แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาถ้าหากว่ามีทางบ้านเมืองมาเกี่ยวข้องก่อน คือ ใช้หลักกฎหมายก่อนพระธรรมวินัยของทางคณะสงฆ์เหมือนอย่างกรณีเดียวกันนี้เมื่อปี พ.ศ. 2503 ที่เคยเกิดขึ้นกับพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถระ)

ซึ่งท่านก็ถูกกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงว่าเป็นคอมมิวนิสต์ มีพระสงฆ์บางรูปที่ใกล้ชิดกับทางบ้านเมืองได้มากล่าวหาพระพิมลธรรมเหมือนกับที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นั่นแหละ ในสภาวะการปกครองบ้านเมืองไม่ปกติเป็นเผด็จการ ซึ่งขณะนั้นคือ จอมพลสฤษดิ์ ก็มีสถานะคล้ายคลึงกับ พลเอกประยุทธ์ ในขณะนี้เพียงแต่ว่าใช้กฎหมายคนละมาตราแต่สาระไม่แตกต่างกัน

ถ้าโดยกฎหมาย ไม่สามารถจับพระเข้าไปขังได้จะต้องถอดจีวรออกเสียก่อน แต่สมัยนั้นท่านไม่ยินยอมเปล่งวาจาสึก 

แล้วท่านก็กล่าวกับพระเถรผู้ใหญ่ในขณะนั้นว่าขอให้เป็นพยายานว่ากระผมเองไม่ได้เปล่งวาจาสึกนะ ถึงเจ้าหน้าที่จะมาถอดจีวรแต่ผมยังถือว่าผมเป็นพระอยู่ให้พระเดชพระคุณเป็นพยานให้ด้วยท่านก็ยอมให้ถอดจีวรไปอยู่ในสันติปราราม (กรงขัง) จนถึงปี พ.ศ. 2509 

หลักการคือแค่ถูกกล่าวหายังไม่ถือว่าพ้นจากความเป็นพระ..จนกว่าคดีความทางบ้านเมืองจะสิ้นสุด.!

ฆราวาสสึกพระไม่ได้.!

ถ้าทางบ้านเมืองคิดว่ากฎหมายของบ้านเมืองใหญ่กว่าพระธรรมวินัยก็สามารถที่จะดำเนินการได้เลย
แต่ว่าฆราวาสไม่สามารถสึกพระได้ ก็ต้องเอาไปให้คณะสงฆ์ หรือพระสงฆ์ผู้ปกครองท่าน เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล อำเภอ จังหวัดเป็นผู้สึกท่าน

ยังจับพุทธะอิสระสึกไม่ได้.?

ผู้ที่กล่าวหาพระธัมมชโยคือพุทธะอิสระซึ่งตัวเองก็ต้องคดีเยอะ 

..โดยหลักการก็ยังไม่ไม่สามารถจับพุทธะอิสระสึกได้ เนื่องจากคดีความของท่านที่เป็นข้อหากบฎก็ดี หรืออะไรสารพัด 

แม้ว่าความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งจะคิดว่าท่านไม่ใช่พระ และการกระทำลักษณะนี้น่าจะขาดจากความเป็นพระแล้วโดยพฤติกรรม แต่ก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ ..

เราเอาความรู้สึก

เข้าไปตัดสินไม่ได้ .!

หากเอาความรู้สึกเข้าไปตัดสิน มันจะเกิดปัญหามากมายเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้.!

เหมือนกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสำนักงานพุทธฯ ให้สัมภาษณ์ว่าจับสึกได้เลยก็แสดงว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเลย มันก็เลยทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
 อันนี้เราพูดในหลักการนะ ไม่ได้พูดจากความรู้สึกของเรา.!


ถามว่า...พระพุทธะอิสระจี้ให้ไปจัดการกับ 5 พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้ปกครอง เจ้าคณะหนกลาง เจ้าคะณภาค 1 เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลคลองสี่ บอกว่าต้องร่วมรับผิดชอบด้วย เกี่ยวข้องกันอย่างไร.?

มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่นายกรัฐมนตรีจะใช้ ม.44 ปลดพระเถระผู้ใหญ่ทั้งหมดนี้ตามที่พุทธะอิสระบัญชาการ เพราะเราเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดก่อนจะมาถึงวันนี้ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดคือพุทธะอิสระ แล้วก็คนไม่กี่คน ที่มีความโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังฝังหุ่นมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงวันนี้


คำถาม...อยู่ๆ ก็โพสต์ภาพลิขิตพระสังฆราชโพสต์ในเฟสบุคของดีเอสไอแล้วทางพุทธะอิสระก็ไปยื่น แต่ก็ถูกลบออกไปในเวลาต่อมา สะท้อนนัยยะอะไร.?

มันเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างดีเอสไอกับผู้ที่ไปร้องเรื่องนี้คือ พุทธะอิสระ กับไพบูลย์ นิติตะวัน

ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ พ.ร.บ. สงฆ์ ใน 2-3 ประเด็น แล้วก็ยังแต่งตั้งคุณมโน ปฏิปักษ์ของวัดพระธรรมกายเป็นที่ปรึกษาด้วยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าประหลาดใจ 

ตอนนี้นักวิชาการเองหรือบุคคลทั่วไปตกอยู่ในความหวาดกลัวไม่รู้ว่าภัยอะไรมันจะมาถึงเพราะ ม.44 มันมีอนุภาพรุนแรงยิ่งกว่าไฟบรรลัยกัลป์ ก็เลยไม่มีใครพูดอะไรแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้ง ธรรมยุต มหานิกาย

พ.ร.บ.ล้วงย่ามพระ.?

เงินที่ท่านไปรับมาจากกิจนิมนต์ โดยพระธรรมวินัยโยมถวายแก่พระรูปใดมันจะต้องเป็นของพระรูปนั้น แม้แต่เศษกระเบื้องอันเดียวที่โยมถวาย ถ้าหากว่าจะนำเอาอันนั้นไปใช้ที่อื่นต้องมาขออนุญาตภาษาธรรมวินัยเรียกกระทำ "ผาติกรรม"

โดยหลักการปกครอง พระธรรมวินัยต้องมาอันดับหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าจะมาแก้ให้กฎหมายบ้านเมืองมีอำนาจเหนือพระธรรมวินัยนี่ถามว่าแล้วพระสงฆ์ท่านจะอยู่ยังไง

อยู่ๆ ถ้าเงินเข้าไปถึงมือปุ๊บ มันก็จะตกเป็นของวัด แล้วถ้าพระคุณเจ้าท่านจะใช้จ่ายก็ต้องไปขออนุญาตจากกรรมการตามกฎหมายที่ตั้งขึ้นมา

อย่างเช่น..

ท่านจะเดินทางจากวัดไปที่สนามหลวง ท่านจะใช้ค่าแท็กซี่เท่าไหร่ ท่านต้องประเมินแล้วก็ขอเบิกตามนี้

แล้วอีกประการหนึ่ง ผมคิดว่ามันจะเกิดนอมินีขึ้นมากมาย ท่านไม่สามารถมีเงินในชื่อท่านได้ท่านก็ต้องไปฝากในนามของญาติโยมแล้ว

มันจะเกิดการวุ่นวาย เกิดการโกงกัน มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก แต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะคิดว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนใกล้ชิดกับรัฐบาล แล้วมีอำนาจในการดำเนินการ อยากจะทำอะไรกับพระสงฆ์ กับพระพุทธศาสนาขณะนี้สามารถกระทำได้คำถาม...พระรับเงินเป็นอาบัติรุนแรงจริงไหม.? 

เป็นอาบัติเล็กๆ ที่สามารถปลงอาบัติได้ไม่ใช่อาบัติอย่างหนักคือ ปราชิก 4 สังฆาทิเสส 13

อย่างเช่นกรณีของพุทธะอิสระ ไปรับเงินที่ SC Park ก็เป็นอาบัติทุกกฎแล้ว พอนับเงินด้วยความยินดีจิตผูกพันกับเงินแม้ปากจะบอกว่าไม่ก็ตาม ขณะที่นับนี่เป็นอาบัตินิสสัคคีย์ และปาจิตตีย์ แต่ท่านสามารถปลงอาบัติได้อย่างนี้เป็นต้น

การรับถวายปัจจัย

หากมองในแง่ที่..

เป็นกุศล เป็นประโยชน์ อย่างเช่น หลวงพ่อคูณ หรือหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำนี่ท่านสร้างสาธารณูปการให้แก่ชาติบ้านเมือง

ถ้าเทียบกับนายกรัฐมนตรีแล้ว ผมว่ามากกว่านะ อย่าว่าไปโจมตีท่านนายกนะก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบแต่ถ้าไม่เปรียบก็จะเห็นภาพไม่ชัด

ทางออกในเรื่องนี้..

เมื่อทางรัฐบาลประกาศใช้ ม.44 มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

แล้วการที่มาเสนอให้ใช้พระเถระผู้ใหญ่แก้ปัญหา ก็ต้องปล่อยให้ท่านดำเนินการพูดคุยเจรจาเพราะมันมีขั้นตอนของพระธรรมวินัยอยู่ อย่าไปกดดันจะให้ท่านทำได้อย่างใจ

ถ้าเราถอนจิตออกจากอคติ มีความโกรธ ความอาฆาต ที่บอกว่าถ้าคุณไม่สึกผมจะสึก ถ้าคุณไม่ตายผมจะตาย อย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนตัวเองตกอยู่ภายใต้ควาามอาฆาตความโกรธ เกลียด มันจะไม่ได้เกิดประโยชน์ แต่จะเกิดปัญหาให้แก่สังคมไม่มีสิ้นสุด

แน่นอนผลกระทบตอนนี้มันเกิดกับพระพุทธศาสนาในภาพรวม ให้ทุกคนมีสติแล้วก็ดำเนินการโดยยึด 

พระธรรมวินัย
กฎหมายบ้านเมือง
กฎหมายมหาเถรสมาคม 
ธรรมเนียมปฏิบัติ 
และศีลบัญญัติ

5 ประการนี้สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้.!

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
รายการ คมข่าว TV24
ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
เลขาธิการสมาคมนักวิชการเพื่อพระพุทธศาสนา

พลิกแผน.! ใช้พระเชือดพระ หลังฆราวาสจับสึกไม่ได้ พลิกแผน.! ใช้พระเชือดพระ หลังฆราวาสจับสึกไม่ได้ Reviewed by สารธรรม on 19:54 Rating: 5

16 ความคิดเห็น:

 1. ก็ยอมกันมานมนานและก็คงยอมกันต่อไปถ้าธรรมกายไม่ลุกขึ้นมาสู้แล้วใครจะสู้

  ตอบลบ
 2. ประชาชนทวงถามความยุติธรรมในสังคมทุกวันนี้ จาก คสช

  ตอบลบ
 3. หลวงปู่มั่นใจอยากมากว่าจะสึกหลวงพ่อได้ ไม่งั้นคงไม่ประกาศออกมาว่า ถ้าไม่สึกไม่ได้ จะสึกเองหรอกค่ะ คอยดูกันต่อไป ประวัตศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่ ใครก็ตาม ถ้าพระไม่ผิด มาจับพระสึก นรกขุมลึก ๆ ถามหาแน่ค่ะ

  ตอบลบ
 4. ความเสมอภาคอยู่ตรงไหน

  ตอบลบ
 5. ลูกพระธัมฯ สละแล้วชีวิ ------บ่มบารมีต่อเนื่อง----ป้องปกพระพุทธศาสนา---หากศาสนายังอยู่พร้อมพลีชีพ ถวาย***************สาธุ นึกถึงหลวงปู่ด้วยใจใสๆ ด้วยบุญที่สวดธรรมจักรฯ และแผ่เมตตา ขอให้ผู้ที่ทำลายศาสนาพุทธกลับตัวกลับใจ กลับข้างมาพิทักษ์รักษา ถ้ากลับไม่ได้ก็ขอให้แพ้ภัยวิบากบาปของตนเองไป อย่าได้มาเบียดเบียนกันเลย ถ้าเทวดาต้องการส่วนบุญก็ขอให้คุ้มครองป้องกันพระสงฆ์ วัดพระธรรมกาย และสาธุชนผู้มาปกป้องพระพุทธศาสนา ให้คนพาลหนีไปให้ไกลๆๆ ไม่มาทำอันตรายอะไรได้อีก ให้สามารถนำข้าวปลาอาหารไปสนับสนุนได้โดยสะดวกง่ายดาย สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 6. จงเป็นสุขเป็นสุขนะคะ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

  ตอบลบ
 7. คิดดี. พูดดี. ทำดี. ได้ดีค่ะ

  ตอบลบ
 8. คนทำดีต้องได้ดีไม่ต้องกลัว
  คนทำชั่วชอบทำชั่วมั่วจนบ้า
  คนทำดีมีความสุขสมอุรา
  คนชั่วช้าหาแต่ทุกข์อยู่ร่ำไป
  คนทำดีย่อมได้ดีมีอยู่ทั่ว
  คนทำชั่วย่อมได้ชั่วมั่วอยู่ได้
  คนทำดีมีความสุขสบายใจ
  คนชั่วช้าไม่ได้สุขตลอดกาล
  คนทำดีจึงได้ดีที่สุดชัวร์
  คนทำชั่วจึงได้ชั่วน่าสงสาร
  คนทำดีมีที่สุดคือนิพพาน
  คนชั่วมารอวสานสู่โลกันต์...

  ตอบลบ
 9. แย่จัง ทำเหมือนพวกชอบลอบกัดอย่างไรอย่างนั้น ไม่ร่าใช่นิสัยทหารกล้าเลย ไม่รู้ว่าได้ตำแหน่งมาได้อย่างไรทุกท่าน แปลกแท้ไม่เห็นสู้ซึ่งๆหน้าเลย มีแต่ลอบกัด ขอวอนให้ท่านคิดได้เสียทีว่าทำแบบนี้มันกดดันพระทั้งคณะสงฆ์ ขออย่าทำแบบนั้นเลยมันน่าละอายค่ะ

  ตอบลบ
 10. กราบเรียนพระคุณเจ้าทุกรูป ขอโปรดอย่าได้เป็นเครื่องมือของคนพาล พุทธศาสนาจะอยู่หรือสิ้นสลาย อยู่ในดุลวินิจฉัยของท่านเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 11. *ข่าวดี มีชัย...ข่าวร้าย พ่ายแพ้*วันไหนที่เราเสพข่าวดี เห็นแต่เรื่องดีๆ ยกจิตใจให้สูงขึ้น เช่น คนทำดี ช่วยจูงคนแก่ข้ามถนน เห็นพระ พระให้พร ข่าวคนไทยได้รางวัล ชนะกีฬา พ่อแม่ชวนลูกหลานทำบุญตักบาตร ทำบุญที่บ้าน วันนั้นทั้งวัน เราจะอารมณ์ดี มีความสุข ทำงานได้ดี มีแต่สำเร็จ มีชัยชนะในชีวิต

  -แต่วันไหนเราเสพข่าวร้ายๆ เห็นสิ่งไม่ดี เช่น ข่าวคนตาย รถชน คนยิง โจรปล้น ฆ่าชิงทรัพย์ คนเมาเหล้า ครอบครัวทะเลาะกัน ตำรวจทหารล้อมวัด ยึดอาหารในบาตรพระ ใส่ร้ายพระ โจมตีวัด แผนล้มพุทธให้ศาสนาอื่น เป็นข่าว เป็นเรื่องที่เห็นแล้วเศร้าใจ ใจหมอง ขุ่นมัว จิตใจตกต่ำ วันนั้นอารมณ์เสีย หงุดหงิด ทำอะไรก็ติดขัด ขัดใจไปหมด ทำให้มีแต่ความพ่ายแพ้ในชีวิตเอย.

  ตอบลบ
 12. ขอให้พระทุกรูปปลอดภัย พระพุทธศาสนาปลอดภัย

  ตอบลบ
 13. พระรูปอื่นก็สึกพระด้วยกันไม่ได้ ถ้าพระท่านไม่เปล่งวาจาสึกด้วยตัวเอง หรือต้องอาบัติปาราชิกซึ่งก็มีแต่ตัวท่านเองเท่านั้นที่รู้

  ตอบลบ
 14. บอกให้เลยว่า แม้ มส. จะมีมติให้พระธัมมชโยสละสมณเพศ (ด้วยเหตุใดๆ ก็แล้วแต่ อาจจะกลัวเผด็จการหรือเข้าใจผิด) แต่ถ้าพระธัมมชโยท่านไม่เปล่งวาจาด้วยตัวเอง ท่านก็ยังคงเป็นพระอยู่ดี ... อันนี้ว่ากันตามพระธรรมวินัยนะ ไม่ใช่ต่มตำแหน่งใหญ่โตทางสงฆ์ที่ฆราวาสมอบให้

  ตอบลบ
 15. ตั้งใจจะออมสินหรืจะออมบาป?

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.